25/06/2024 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Trương thiếu phủ
酬張少府

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 14:52

 

Nguyên tác

晚年惟好靜,
萬事不關心。
自顧無長策,
空知返舊林。
松風吹解帶,
山月照彈琴。
君問窮通理,
漁歌入浦深。

Phiên âm

Vãn niên duy hiếu tĩnh,
Vạn sự bất quan tâm.
Tự cố vô trường sách,
Không tri phản cựu lâm.
Tùng phong xuy giải đới,
Sơn nguyệt chiếu đàn cầm.
Quân vấn cùng thông lý,
Ngư ca nhập phố thâm.

Dịch nghĩa

Những năm về già tính thích yên lặng
Mọi sự không còn quan tâm đến
Tự xét lại mình không thấy có gì hay hơn
Không còn trí (tranh đua) về ở lại trong rừng cũ
Gió rừng tùng thổi tung bay giải đới
Trăng miền núi chiếu trên cây đàn
Bạn hỏi đến lý cùng lẽ triệt
Ấy là tiếng ca của ngư phủ vang vọng trên bãi cát

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Chuỗi ngày còn lại sống âm thầm
Mọi việc trên đời chẳng để tâm
Đã biết tập bầy mưu chẳng có
Thà về trở lại núi xưa thăm
Gió thông phất phới bay tà áo
Trăng núi lung linh rọi phím cầm
Cái lẽ "Cùng Thông" người mới hỏi
Hãy nghe chài hát vọng bên đầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thù Trương thiếu phủ