使至塞上

單車欲問邊,
屬國過居延。
征蓬出漢塞,
歸雁入胡天。
大漠孤煙直,
長河落日圓。
蕭關逢候騎,
都護在燕然。

 

Sứ chí tái thượng

Đơn xa dục vấn biên,
Thuộc quốc quá cư duyên.
Chinh bồng xuất Hán tái,
Quy nhạn nhập Hồ thiên.
Đại mạc cô yên trực,
Trường hà lạc nhật viên.
Tiêu quan phùng hậu kỵ,
Đô hộ tại Yên Nhiên.

 

Dịch nghĩa

Ngồi trên xe hỏi đường đi,
Thân làm quan ta đi tới biên thuỳ.
Ngọn cỏ bồng bay ra khỏi ải Hán,
Nhạn bay về vào trời Hồ.
Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,
Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.
Ra tới ải Tiêu Quan, gặp lính cưỡi ngựa (đi trinh sát),
(Báo rằng) quan đô hộ đang ở Yên Nhiên.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Dừng xe hỏi chốn biên thuỳ,
Nước láng giềng đến còn đi xa, gần?
Thân bồng ra với vùng biên,
Khác chi cánh nhạn về miền cao xanh.
Một làn khói thẳng mong manh,
Chiều buông, trời vẫn tròn vành trên sông.
Tiêu điều cửa ải lính trông,
Quan ngồi trong tiệc ung dung rượu nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Xe hướng về biên cương
Qua thuộc quốc Cự Duyên
Cỏ bồng dời đất Hán
Chim nhạn về trời Hồ
Khói buồn cao đại mạc
Ráng chiều phơi trường hà
Tiêu quan gặp binh mã
Bình định đất Yến Nhiên.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TPHCM, 2006
13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dừng xe hỏi đường lên biên giới
Tới Cư Duyên đất mới thuộc ta
Cỏ bồng ải Hán lăn ra
Nhạn đi trốn lạnh về qua trời Hồ
Khói sa mạc lửng lơ lên thẳng
Mặt trời tròn lặn xuống sông dài
Tiêu Quan gặp lính trông coi
Nói quan chủ tướng đóng ngoài Yên Nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi xe đi ải hỏi đường,
Ta thân quan, đến biên cương sứ thần.
Cỏ bồng ải Hán bay thân,
Nhạn đi trốn lạnh bay vần Hồ thiên.
Mênh mông sa mạc khói lên,
Sông dài, trời lặn hình nền tròn vo.
Tiêu Quan, gặp lính ngựa to,
Báo quan đô hộ đang chờ Yên Nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đại Hưng

- Bài thơ Sứ Chí Tái Thượng của Vương Duy viết cách đây mấy trăm năm như tiên đoán chứng nghiệm bằng Đại dịch Co ro na tại xứ sở Thủ phủ Tính Hồ Bắc thành phố Vũ Hán, Trung Quốc năm 2020. Mọi người cùng suy ngẫm

TÂM TRẠNG NGƯỜI ĐI SỨ
(dịch thơ: Hàn Yên Tử)
Lên xe giục hỏi thẳng biên thuỳ
Đây nước láng giềng cũng một khi
Đất Hán xưa đi nay trở lại
Trời Hồ én lạc đã sang thì
Xóm thôn hoang vắng chiều loang khói
Sông nước nhạt mầu nắng khép mi
Trên ải quạnh cô vài lính thú
Tướng quan...thủ trại, biết đâu thì
H.Y.T- 1/11/2013

使至塞上
單車欲問邊
屬國過居延
征蓬出漢塞
歸雁入胡天
大漠孤煙直
長河落日圓
蕭關逢候騎
都護在燕然
SỨ CHÍ TÁI THƯỢNG
(Vương Duy)
Đơn xa dục vấn biên
Thuộc quốc quá cư duyên
Chinh bồng xuất Hán tái,
Quy nhạn nhập Hồ thiên
Đại mạc cô yên trực
Trường hà lạc nhật viên
Tiêu quan phùng hậu kỵ
Đô hộ tại Yên Nhiên
V.D

Hàn Yên Tử
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời