Dưới đây là các bài dịch của Hàn Yên Tử. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sứ chí tái thượng (Vương Duy): Bản dịch của Hàn Yên Tử

Lên xe giục hỏi thẳng biên thuỳ
Đây nước láng giềng cũng một khi
Đất Hán xưa đi nay trở lại
Trời Hồ én lạc đã sang thì
Xóm thôn hoang vắng chiều loang khói
Sông nước nhạt mầu nắng khép mi
Trên ải quạnh cô vài lính thú
Tướng quan... thủ trại, biết đâu thì

Ảnh đại diện

Thoái thê (Tư Không Đồ): Bản dịch của Hàn Yên Tử

Chơi bời hoang phá chẳng mong gì
Về ở Trung Điều lối đẹp đi
Được chổ an vui thêm hạnh phúc
Bỏ nơi thù giận kết giao trì
Yên Chiêu không chợ, luôn không ngựa
Chi Độn bên sông tưởng Hợp Bì
Ta hỏi lòng ta năm tháng trước
Đường xuân muôn nẻo đã buông thì

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Hàn Yên Tử

Trước giường trăng tỏ ánh gương trong
Đâu biết đất kia sương phủ đồng
Ngước mắt lên xem trăng rọi sáng
Trong đầu sầu nặng bởi tha hương

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Hàn Yên Tử

Trăng lặn, sương giăng tối mịt mùng
Gió sông lạnh lẽo ngọn đèn rung
Thành Tô mây khói loang chùa cổ
Đêm lặng, chuông vang hỏi khách, lòng

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Hàn Yên Tử

Trăng lặn, tối trời sương thấm lạnh
Gió sông leo lét ngọn đèn xanh
Thành Tô bên núi ngôi chùa vắng
Đêm lắng chuông ru khách tới thuyền

Ảnh đại diện

An Lạc oa (Thiệu Ung): Bản dịch của Hàn Yên Tử

Chẳng nói nữa lời mộng về sau
Ta buồn, đơn lẻ mối tình đầu
Trở mình không ngủ lòng xao xuyến
Nghe thoảng ngoài vườn hoa nhuộm châu

Ảnh đại diện

An Định thành lâu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Hàn Yên Tử

Trăm thước thành cao rộng cửa lầu
Cỏ xanh trải biếc tới đinh châu
Giả Sinh năm ấy vơi dòng lệ
Vương Xán xuân này mãi ở đâu
Thuở trước bôn ba nay tóc bạc
Trở về tĩnh lặng góc trời thu
Biết đâu cảnh khó chiều ta đó
Cố ý sắp dành chốn phong lưu

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]