出塞

建章空月照天山,
鼓角無聲漢馬閒。
艷國縱生胡地草,
絕勝生入玉門關。

 

Xuất tái

Kiến Chương không nguyệt chiếu Thiên San,
Cổ giốc vô thanh Hán mã gian.
Diễm quốc túng sinh Hồ địa thảo,
Tuyệt thăng sinh nhập Ngọc Môn quan.

 

Dịch nghĩa

Trăng suông ở cung Kiến Chương soi dãy Thiên San
Ngựa nhà Hán rỗi vì không có tiếng trống cùng tiếng tù và
Cỏ đất Hồ nếu mọc thả sức ở đất nước được đẹp
Phải diệt sạch ngay lúc nó mọc vào ải Ngọc Môn


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Kiến Chương trăng rọi dãy Thiên San
Còi trống không khua ngưạ chiến nhàn
Cỏ rợ mọc buông vào xứ đẹp
Diệt ngay từ ải Ngọc Môn quan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vầng trăng rọi dãy Thiên San
Trống khua im bặt ngựa nhàn nghỉ ngơi
Cỏ Hồ nếu mọc đến đây
Sao không diệt sạch khi vào Ngọc Môn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiến Chương trăng rọi dãy Thiên San,
Còi trống không khua ngựa Hán nhàn.
Cỏ đất Hồ tràn vào nước đẹp,
Diệt ngay lúc mọc Ngọc Môn quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời