02/10/2023 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ chí tái thượng
使至塞上

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 13:46

 

Nguyên tác

單車欲問邊,
屬國過居延。
征蓬出漢塞,
歸雁入胡天。
大漠孤煙直,
長河落日圓。
蕭關逢候騎,
都護在燕然。

Phiên âm

Đơn xa dục vấn biên,
Thuộc quốc[1] quá cư duyên.
Chinh bồng xuất Hán tái,
Quy nhạn nhập Hồ thiên.
Đại mạc cô yên trực,
Trường hà lạc nhật viên.
Tiêu quan[2] phùng hậu kỵ,
Đô hộ[3] tại Yên Nhiên[4].

Dịch nghĩa

Ngồi trên xe hỏi đường đi,
Thân làm quan ta đi tới biên thuỳ.
Ngọn cỏ bồng bay ra khỏi ải Hán,
Nhạn bay về vào trời Hồ.
Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,
Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.
Ra tới ải Tiêu Quan, gặp lính cưỡi ngựa (đi trinh sát),
(Báo rằng) quan đô hộ đang ở Yên Nhiên.

Bản dịch của Trọng Vũ

Dừng xe hỏi chốn biên thuỳ,
Nước láng giềng đến còn đi xa, gần?
Thân bồng ra với vùng biên,
Khác chi cánh nhạn về miền cao xanh.
Một làn khói thẳng mong manh,
Chiều buông, trời vẫn tròn vành trên sông.
Tiêu điều cửa ải lính trông,
Quan ngồi trong tiệc ung dung rượu nồng.
[1] Một cách xưng hô của quan đời Tần Hán, ở đây là tác giả tự xưng. Khi viết bài này, Vương Duy đang làm Giám sát ngự sử, phụng mệnh ra ải để uý lạo tướng sĩ.
[3] Chức quan chủ soái tại biên thuỳ.
[2] Ải ở phía bắc Trung Quốc, trấn thủ giặc Hung Nô.
[4] Tên núi, nay thuộc Mông Cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Sứ chí tái thượng