答張五弟人

終南有茅屋,
前對終南山。
終年無客常閉關,
終日無心長自閑。
不妨飲酒復垂釣,
君但能來相往還。

 

Đáp Trương ngũ đệ Nhân

Chung Nam hữu mao ốc,
Tiền đối Chung Nam san.
Chung niên vô khách thường bế quan,
Chung nhật vô tâm trường tự nhàn.
Bất phương ẩm tửu phục thuỳ điếu,
Quân đãn năng lai tương vãng hoàn.

 

Dịch nghĩa

Chung Nam có nóc nhà tranh
Trước mặt đối diện có Chung Nam sơn
Cả năm không có khách lại chơi lâu ngày cửa đóng
Cả ngày không có cơ tâm lâu nay vẫn nhàn nhã
Không hề gì chuyện uống rượu và câu cá
Bạn cứ việc lại chơi qua lại


Vương Duy bạn với Trương Nhân, nhưng Vương Duy tu đạo Phật ăn chay. Trương muốn về Chung Nam sơn chơi, sợ sự vui thích của mình là uống rượu, câu cá, trái với sự trai giới của bạn. Vương Duy làm bài thơ này mời Trương cứ đi chơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chung Nam có mái rạ
Ngay trước núi Chung Nam
Đóng cửa năm dài khách vắng tăm
Nhàn vui suốt buổi thảnh thơi nằm
Tha hồ uống rượu cùng câu cá
Lui tới xin em cứ ghé thăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chung Nam một lều cỏ
Trước mặt có núi Nam
Quanh năm vắng khách cửa luôn cài
Nhàn nhã không lo suốt cả ngày.
Chẳng ngại buông câu rồi uống rượu
Em năng lui tới gặp nhau chơi.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chung Nam có nóc nhà tranh
Núi Nam trước mặt xanh xanh chạy dài
Quanh năm vắng khách cửa cài
Lòng không chẳng vướng suốt ngày tiêu dao
Ngại gì uống rượu buông câu
Đến đây ta sẽ cùng nhau bàn hoàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nhà tranh ở đất Trung Nam,
Núi Trung Nam trước cổng nhà xanh xanh.
Quanh năm vắng khách cửa cài,
Nhàn chơi suốt buổi tâm không vướng sầu,
Tha hồ uống rượu thả câu,
Nếu em lui tới ta cùng vui chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Ở Chung Nam có gian nhà cỏ
Nhà trông ra, núi, có Chung Nam
Khách không, cửa đóng trọn năm
Sự không, bỏ ngỏ con tâm trọn ngày
Chú Năm tới được càng hay
Buông câu sau thú đưa cay, hại gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chung-Nam có mái nhà tranh,
Núi Chung trước cửa, hoá thành đối nhau.
Suốt năm cửa đóng, khách đâu,
Suốt ngày nhàn hạ, chẳng sầu muộn chi.
Ngồi câu, uống rượu, nghĩ gì!
Chú năng lui tới đi về thăm nhau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà tranh ở đất Chung Nam
Núi Chung đối mặt nhìn sang cũng gần
Cửa cài khách vắng quanh năm
Suốt ngày thư thái an nhàn thảnh thơi
Ngại gì uống rượu buông câu
Chú năng cứ đến vui chơi cùng mình

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Chung Nam có ngôi nhà cỏ
Đối Chung Nam nhà đó mặt tiền
Cả năm đóng cửa im lìm
Không ai khách khứa, triền miên an nhàn
Rượu chè, câu cá vô can
Chú em cứ lại họp bàn vui chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chung Nam có nóc nhà tranh,
Chung Nam trước mặt núi xanh chạy dài.
Cả năm không khách cửa cài,
Cả ngày nhàn nhã lâu nay không sầu.
Không hề uống rượu, buông câu,
Lại qua bạn cứ cùng nhau vui cười,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời