20/05/2024 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Trương ngũ đệ Nhân
答張五弟人

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 06:27

 

Nguyên tác

終南有茅屋,
前對終南山。
終年無客常閉關,
終日無心長自閑。
不妨飲酒復垂釣,
君但能來相往還。

Phiên âm

Chung Nam hữu mao ốc,
Tiền đối Chung Nam san.
Chung niên vô khách thường bế quan,
Chung nhật vô tâm trường tự nhàn.
Bất phương ẩm tửu phục thuỳ điếu,
Quân đãn năng lai tương vãng hoàn.

Dịch nghĩa

Chung Nam có nóc nhà tranh
Trước mặt đối diện có Chung Nam sơn
Cả năm không có khách lại chơi lâu ngày cửa đóng
Cả ngày không có cơ tâm lâu nay vẫn nhàn nhã
Không hề gì chuyện uống rượu và câu cá
Bạn cứ việc lại chơi qua lại

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chung Nam có nóc nhà tranh
Núi Nam trước mặt xanh xanh chạy dài
Quanh năm vắng khách cửa cài
Lòng không chẳng vướng suốt ngày tiêu dao
Ngại gì uống rượu buông câu
Đến đây ta sẽ cùng nhau bàn hoàn
Vương Duy bạn với Trương Nhân, nhưng Vương Duy tu đạo Phật ăn chay. Trương muốn về Chung Nam sơn chơi, sợ sự vui thích của mình là uống rượu, câu cá, trái với sự trai giới của bạn. Vương Duy làm bài thơ này mời Trương cứ đi chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Đáp Trương ngũ đệ Nhân