經杜甫舊宅

浣花溪裡花多處,
為憶先生在蜀時。
萬古只應留舊宅,
千金無復換新詩。
沙崩水檻鷗飛盡,
樹壓村橋馬過遲。
山月不知人事變,
夜來江上與誰期。

 

Kinh Đỗ Phủ cựu trạch

Hoán Hoa khê lý hoa đa xứ,
Vi ức tiên sinh tại Thục thì.
Vạn cổ chỉ ưng lưu cựu trạch,
Thiên kim vô phục hoán tân thi.
Sa băng thuỷ hạm âu phi tận,
Thụ áp thôn kiều mã quá trì.
Sơn nguyệt bất tri nhân sự biến,
Dạ lai giang thượng dữ thuỳ kỳ?

 

Dịch nghĩa

Ở nơi hoa nở sâu kín bên suối Hoán Hoa
Tôi nhớ tới tiên sinh lúc ông sinh sống trên đất Thục
Để lại muôn đời sau có lẽ chỉ có ngôi nhà này
Có trả ngàn vàng cũng không thể có dược bài thơ mới
Cát lở sụp hiên bên sông, hải âu bay đi hết
Cây lấn áp cầu làm ngựa phải chạy chậm
Trăng miền núi không biết đời người đã thay đổi
Đêm đêm vẫn cứ hò hẹn với ai trên sông thế?


Hoán Hoa khê là dòng suối ở tây nam huyện Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là nơi Đỗ Phủ dựng ngôi nhà tranh cùng gia quyến sinh sống một thời gian.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tôi nhớ tiên sinh trên đất Thục,
Bên dòng suối Hoán thắm hoa say.
Ngàn vàng không trả bài thơ mới,
Muôn thuở còn lưu một mái nầy.
Cây lấn cầu sông, chân ngựa chậm,
Cát vùi hiên nước, cánh âu bay.
Núi trăng nào biết đời người đổi,
Đêm đến giang đầu hẹn với ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Nơi khe danh tiếng hoa trầm mặc
Như nhớ tiên sinh thưở chốn này
Năm tháng chỉ còn lưu móng cũ
Vàng ròng khó lại được thơ hay
Cát chuồi bến nước âu bay hết
Cây khuất cầu thôn ngựa chậm quày
Trăng núi chẳng hay người, việc đổi
Đêm khuya sông ấy rọi ai đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Giữa nơi hoa suối Hoán Hoa đây,
Nhớ lúc tiên sinh ở Thục này.
Muôn thủa hẳn còn trơ mái cũ,
Ngàn vàng không lại được thơ hay.
Chim bay khuất bến hiên tràn cát,
Ngựa chậm qua cầu xóm chĩu cây.
Trăng núi không hay đời biến đổi,
Trên sông đêm đến hẹn cùng ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hoãn Hoa bên suối nở đầy hoa,
Chạnh nhớ tiên sinh ở Thục Ba.
Muôn thủa hẳn còn lưu mái cỏ,
Nghìn vàng khôn chuộc được bài ca!
Cát lầm hiên bến âu tan tác,
Cây phủ cầu thôn ngựa nhẩn nha...
Trăng núi hay đâu đời biến đổi,
Đêm về sông nước hẹn ai mà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoãn Hoa, suối nở đầy hoa,
Nhớ ông khi ở căn nhà Thục xưa.
Chỉ lưu nhà cũ đơn sơ,
Nghìn vàng, không có bài thơ nữa rồi.
Âu bay, hiên bến cát truồi,
Cây che cầu xóm, ngựa thời chậm qua.
Đổi rời, trăng chẳng nhận ra,
Trên sông ai hẹn sao mà đến đây?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoãn Hoa suối vắng đầy hoa
Tiên sinh đất Thục làm nhà nơi đây
Muôn đời còn túp tranh này
Ngàn vàng chẳng được thơ hay bây giờ
Hải âu bay hết, hiên trơ
Cây chen làm chậm ngựa ô qua cầu
Việc người trăng núi biết đâu
Hẹn ai sông vắng đêm thâu vẫn chờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời