09/02/2023 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Đỗ Phủ cựu trạch
經杜甫舊宅

Tác giả: Ung Đào - 雍陶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2008 03:02

 

Nguyên tác

浣花溪裡花多處,
為憶先生在蜀時。
萬古只應留舊宅,
千金無復換新詩。
沙崩水檻鷗飛盡,
樹壓村橋馬過遲。
山月不知人事變,
夜來江上與誰期。

Phiên âm

Hoán Hoa khê lý hoa đa xứ,
Vi ức tiên sinh tại Thục thì.
Vạn cổ chỉ ưng lưu cựu trạch,
Thiên kim vô phục hoán tân thi.
Sa băng thuỷ hạm âu phi tận,
Thụ áp thôn kiều mã quá trì.
Sơn nguyệt bất tri nhân sự biến,
Dạ lai giang thượng dữ thuỳ kỳ?

Dịch nghĩa

Ở nơi hoa nở sâu kín bên suối Hoán Hoa
Tôi nhớ tới tiên sinh lúc ông sinh sống trên đất Thục
Để lại muôn đời sau có lẽ chỉ có ngôi nhà này
Có trả ngàn vàng cũng không thể có dược bài thơ mới
Cát lở sụp hiên bên sông, hải âu bay đi hết
Cây lấn áp cầu làm ngựa phải chạy chậm
Trăng miền núi không biết đời người đã thay đổi
Đêm đêm vẫn cứ hò hẹn với ai trên sông thế?

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tôi nhớ tiên sinh trên đất Thục,
Bên dòng suối Hoán thắm hoa say.
Ngàn vàng không trả bài thơ mới,
Muôn thuở còn lưu một mái nầy.
Cây lấn cầu sông, chân ngựa chậm,
Cát vùi hiên nước, cánh âu bay.
Núi trăng nào biết đời người đổi,
Đêm đến giang đầu hẹn với ai ?
Hoán Hoa khê là dòng suối ở tây nam huyện Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là nơi Đỗ Phủ dựng ngôi nhà tranh cùng gia quyến sinh sống một thời gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Đào » Kinh Đỗ Phủ cựu trạch