巴嶺答杜二見憶

臥向巴山落月時,
兩鄉千里夢相思。
可但步兵偏愛酒,
也知光祿最能詩。
江頭赤葉楓愁客,
籬外黃花菊對誰。
跂馬望君非一度,
冷猿秋雁不勝悲。

 

Ba Lĩnh đáp Đỗ nhị kiến ức

Ngoạ hướng Ba sơn lạc nguyệt thì,
Lưỡng hương thiên lý mộng tương tư.
Khả đãn bộ binh thiên ái tửu,
Dã tri quang lộc tối năng thi.
Giang đầu xích diệp phong sầu khách,
Ly ngoại hoàng hoa cúc đối thuỳ.
Kỳ mã vọng quân phi nhất độ,
Lãnh viên thu nhạn bất thăng bi.


Đỗ nhị tức Đỗ Phủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ngồi nhìn trăng lặn khuất Ba Sơn
Thương nhớ người xa cách dặm ngàn
Thương bộ binh buồn nâng chén cạn
Nhớ quang lộc hứng ý thơ tràn.
Bến sông đưa khách phong tô đỏ
Quan ải nhớ ai cúc trỗ vàng.
Cưỡi ngựa vời trông người mấy lượt,
Nhạn thu, vượn hú lắm bi quan!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Nhìn hướng núi Ba trăng khuya dần khuất
Nhớ về người dù cách biệt ngàn xa
Bên men nồng giờ riêng một mình ta
Ngồi nhớ đến Quang Lộc quan thi bá
Lòng khắc khoải nhìn cây phong thay lá
Quanh ải quan, giờ dậu cúc đơm bông
Đã bao lần ghìm cương ngựa ngóng trông
Nghe vượn hú, nhìn nhạn thu tê tái.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trăng tà, nằm hướng núi Ba xưa
Ngàn dặm, hai làng, nhớ giữa mơ
Có thể bộ binh riêng thích rượu
Biết rằng quang lộc rất hay thơ
Đầu sông đỏ lá phong buồn bã
Ngoài giậu vàng hoa cúc hững hờ
Chẳng phải một lần ghìm ngựa ngóng
Não nề, vượn lạnh, nhạn bơ vơ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nằm nghỉ hướng núi Ba trăng đã lặn
Hai phương trời xa thẳm nhớ về ông
Ta chỉ là chiến tướng thích rượu nồng
Ông quan lớn thơ hay hàng thi bá
Nơi đầu sông lá phong buồn trở đỏ
Hoa cúc vàng bên giậu nở chờ ai?
Hơn một lần ta ghìm ngựa trông hoài
Chỉ thấy vượn, thấy nhạn thu, buồn bã.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nằm hướng Ba sơn trăng lặn xa,
Hai làng ngàn dặm, nhớ mong qua.
Bộ binh có thể riêng mình rượu,
Quang lộc biết rằng thơ rất hay.
Buồn bã đầu sông phong lá đỏ,
Hững hờ hoa cúc vàng giậu ngoài.
Trông anh cưỡi ngựa đâu lần một,
Vượn lạnh nhạn thu sầu chẳng bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời