長安道其一

鳴鞭過酒肆,
袨服遊倡門。
百萬一時盡,
含情無片言。

 

Trường An đạo kỳ 1

Minh tiên quá tửu tứ,
Huyễn phục du xương môn.
Bách vạn nhất thời tận,
Hàm tình vô phiến ngôn.

 

Dịch nghĩa

Quất roi đi qua quán rượu,
Phất áo đi vào chốn ca lâu.
Trăm vạn tiền tiêu hết trong một lúc,
Ngậm ngùi trong lòng không nói nổi một lời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quất ngựa hay đi sang tửu quán
Xắn áo lên vào chốn xướng ca
Triệu tiền một lúc tiêu pha
Ngậm ngùi không dám nói ra một lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Quất roi qua điếm rượu
Cởi áo tới lầu hồng
Trăm vạn tan một lúc
Ngậm miệng nửa lời không


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quất roi quán rượu đi qua,
Đi vào phất áo chốn ca lâu này.
Trăm vạn tiền tiêu hết ngay,
Ngậm ngùi không nói một lời lòng đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quất roi quán rượu vụt đi qua,
Phất áo đi vào chốn hát ca.
Trăm vạn tiền tiêu trong một lúc,
Ngậm ngùi không nói một lời ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quất ngựa qua quầy rượu
Đi vào chỗ hát ca
Triệu tiền một lúc hết
Ngậm ngùi không nói ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]