26/10/2021 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An đạo kỳ 1
長安道其一

Tác giả: Trừ Quang Hy - 儲光羲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 11:26

 

Nguyên tác

鳴鞭過酒肆,
袨服遊倡門。
百萬一時盡,
含情無片言。

Phiên âm

Minh tiên quá tửu tứ,
Huyễn phục du xương môn.
Bách vạn nhất thời tận,
Hàm tình vô phiến ngôn.

Dịch nghĩa

Quất roi đi qua quán rượu,
Phất áo đi vào chốn ca lâu.
Trăm vạn tiền tiêu hết trong một lúc,
Ngậm ngùi trong lòng không nói nổi một lời.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Quất roi qua quán rượu
Phẩy áo vào ca lâu
Muôn nghìn tiêu hết nhẵn
Buồn không nói nửa câu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trừ Quang Hy » Trường An đạo kỳ 1