贈北使柴莊卿,李振文等

一封鳳詔下天庭,
咫尺皇華萬里行。
北闕衣冠爭祖道,
南州草木盡知名。
口啣威福君褒貶,
身佩安危國重輕。
敢祝四賢均泛愛,
好為卵翼越蒼生。

 

Tặng bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng

Nhất phong phượng chiếu hạ thiên đình,
Chỉ xích hoàng hoa vạn lý hành.
Bắc khuyết y quan tranh tổ đạo,
Nam châu thảo mộc tận tri danh.
Khẩu hàm uy phúc quân bao biếm,
Thân bội an nguy quốc trọng khinh.
Cảm chúc tứ hiền quân phiếm ái,
Hảo vi noãn dực Việt thương sinh.

 

Dịch nghĩa

Một phong chiếu phượng từ sân trời ban xuống,
Nhà vua trao trách nhiệm sứ giả cho ông đi ngoài vạn dặm.
Các bậc áo mũ ở Bắc triều tranh nhau tiễn người lên đường,
Cây cỏ ở Nam giao đều biết danh tiếng ông.
Nói lời oai phúc, ông thay nhà vua mà khen chê,
Thân mang sự an nguy quan hệ đến việc trọng khinh của nhà nước.
Dám mong bốn vị sứ giả tài giỏi có lòng yêu thương công bằng rộng lớn,
Hãy che chở cho thương sinh nước Việt.


Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong lần được phái sang nhà Trần nước ta nhiều lần từ năm 1278 đến 1281. Bài thơ này làm khi Sài Thung sang lần đầu năm 1278.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Một phong chiếu phượng tự sân trời,
Gang tấc hoàng hoa, vạn dặm khơi.
Áo mũ Bắc phương đưa gót sứ,
Cỏ cây Nam quốc biết tên người.
Lời vua uy phúc mang trong miệng,
Việc nước an nguy gánh nặng vai.
Xin chúc yêu thương đều rộng khắp,
Chở che tră họ ở quê tôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một tờ chiếu phượng từ sân trời,
Trách nhiệm vua trao vạn dặm khơi.
Áo mũ Bắc triều tranh tiễn sứ,
Cỏ cây Nam quốc biết danh người.
An nguy việc nước điều khinh trọng,
Oai phúc thay vua mà nói lời,
Bốn sứ dám mong thương rộng khắp,
Chở che nước Việt trăm dân tôi.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Một phong phụng chiếu xuống thiên đình,
Muôn dặm hoàng hoa ruổi sứ trình.
Khuyết bắc áo xiêm giành tiễn biệt,
Cõi nam cây cỏ thảy nghe danh.
Khen chê oai phúc vua theo miệng,
Khinh trọng an nguy nước hệ mình.
Nhắn gửi bốn ông lòng bác ái,
Khéo vì bảo bọc Việt thương -sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sân trời chiếu phượng một phong ban
Gang tấc hoàng hoa vạn dặm sang
Cõi Bắc áo xiêm tranh tiễn bước
Trời Nam cây cỏ rạng danh vang
An nguy việc nước vai đeo nặng
Uy phúc lời vua miệng phải mang
Xin bốn hiền nhân lòng bác ái
Chở che dân Việt khỏi lầm than

Chưa có đánh giá nào
Trả lời