64.17
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2006 04:09

福興園

福興一曲水回環,
中有平園數畝寬。
梅塢雪消珠蓓蕾,
竹亭雲捲碧琅玕。
暑來邀客澆茶碗,
雨過呼童理藥攔。
南望狼煙無復起,
頹然一榻夢偏安。

 

Phúc Hưng viên

Phúc Hưng nhất khúc thuỷ hồi hoàn,
Trung hữu bình viên sổ mẫu khoan.
Mai ổ tuyết tiêu châu bội lỗi,
Trúc đình vân quyển bích lang can.
Thử lai yêu khách kiêu trà uyển,
Vũ quá hô đồng lý dược lan.
Nam vọng lang yên vô phục khởi,
Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an.

 

Dịch nghĩa

Một dòng nước chảy bao quanh vườn Phúc-hưng,
Ở giữa là một khu vườn bằng phẳng rộng đến vài mẫu,
Bờ mai, khi tuyết tan, nụ lóng lánh hạt châu,
Đình trúc, lúc mây cuốn, lá xanh cành biếc.
Nắng lên, mời khách, pha chén trà,
Mưa tạnh, gọi gia đồng sửa lại giàn thuốc,
Trông về phía Nam không còn khói lang bốc lên nữa,
Thảnh thơi trên giường, yên tâm với giấc mơ riêng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phúc Hưng một khoảnh nước bao quanh,
Vài mẫu vườn quê đất rộng thênh.
Hết tuyết chòm mai hoa trắng xoá,
Quang mây đỉnh trúc sắc tươi xanh.
Nắng lên mời khách pha trà nhấp,
Mưa lạnh sai đồng dỡ thuốc nhanh,
Báo giặc ải Nam không khói lửa,
Bên giường một giấc ngủ êm lành.


Bản dịch trong Hoàng Việt thi văn tuyển.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Phúc Hưng có nước bao quanh,
Có vườn dăm mẫu hữu tình biết bao!
Tuyết tan, mai kết nụ chào
Mây quang, trúc biếc thanh tao ngọc ngà.
Oi nồng, dâng khách chén trà
Tạnh mưa, gọi trẻ mau ra chữa cành.
Trời Nam lặng tắt lửa binh,
Thảnh thơi giấc mộng thanh bình gối say.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Lượn quanh bến Phúc, nước theo vời,
Vài mẫu vườn quê khá thảnh thơi,
Tan tuyết, bờ mai châu kết nụ,
Quang mây, đình trúc ngọc đâm chồi.
Nắng lên, mời khách pha chè thưởng,
Mưa tạnh, sai đồng giở thuốc coi.
Xa ngóng ải Nam, im khói lửa,
Trên giường nghiêng ngửa nhẹ hồn mai.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phúc Hưng dòng nước bao quanh
Vườn quê đôi mẫu thênh thênh một vùng
Mây quang đình trúc biếc xanh
Tuyết tan mai nở trắng ngần nụ hoa
Nắng lên mời khách thưởng trà
Tạnh mưa giục trẻ vội ra chửa cành
Trời Nam giờ đã yên bình
Thảnh thơi một giấc trên giường say sưa

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phúc-hưng dòng nước bao vườn quanh,
Vài mẫu khu vườn phẳng rộng thênh,
Tan tuyết bờ mai, châu lóng lánh,
Cuốn mây đình trúc lá cành xanh.
Nắng lên, chén trà pha mời khách,
Mưa tạnh, gia đồng sửa thuốc nhanh,
Trông ải về Nam im khói lửa,
Thảnh thơi, an nghỉ giấc mơ thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Phúc Hưng một khoảnh nước vây quanh  
Giữa nổi vườn hoa mấy mẫu bằng
Tuyết rũ bờ mai chồi nụ hé
Mây vờn lán trúc lá cành xanh
Nắng lên mời khách châm trà mới
Mưa tạnh sai hầu dọn thuốc nhanh
Nhìn phía trời Nam im khói lửa
Xoài ra một chõng mộng an lành

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời