10/06/2023 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng
贈北使柴莊卿,李振文等

Tác giả: Trần Quang Khải - 陳光凱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 23:48

 

Nguyên tác

一封鳳詔下天庭,
咫尺皇華萬里行。
北闕衣冠爭祖道,
南州草木盡知名。
口啣威福君褒貶,
身佩安危國重輕。
敢祝四賢均泛愛,
好為卵翼越蒼生。

Phiên âm

Nhất phong phượng chiếu hạ thiên đình,
Chỉ xích hoàng hoa vạn lý hành.
Bắc khuyết y quan tranh tổ đạo,
Nam châu thảo mộc tận tri danh.
Khẩu hàm uy phúc quân bao biếm,
Thân bội an nguy quốc trọng khinh.
Cảm chúc tứ hiền quân phiếm ái,
Hảo vi noãn dực Việt thương sinh.

Dịch nghĩa

Một phong chiếu phượng từ sân trời ban xuống,
Nhà vua trao trách nhiệm sứ giả cho ông đi ngoài vạn dặm.
Các bậc áo mũ ở Bắc triều tranh nhau tiễn người lên đường,
Cây cỏ ở Nam giao đều biết danh tiếng ông.
Nói lời oai phúc, ông thay nhà vua mà khen chê,
Thân mang sự an nguy quan hệ đến việc trọng khinh của nhà nước.
Dám mong bốn vị sứ giả tài giỏi có lòng yêu thương công bằng rộng lớn,
Hãy che chở cho thương sinh nước Việt.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Một phong chiếu phượng tự sân trời,
Gang tấc hoàng hoa, vạn dặm khơi.
Áo mũ Bắc phương đưa gót sứ,
Cỏ cây Nam quốc biết tên người.
Lời vua uy phúc mang trong miệng,
Việc nước an nguy gánh nặng vai.
Xin chúc yêu thương đều rộng khắp,
Chở che tră họ ở quê tôi.
Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong lần được phái sang nhà Trần nước ta nhiều lần từ năm 1278 đến 1281. Bài thơ này làm khi Sài Thung sang lần đầu năm 1278.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Khải » Tặng bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng