33.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
9 bài trả lời: 5 bản dịch, 4 thảo luận
Từ khoá: bến đò (32)

Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2006 04:11, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/04/2008 23:28

劉家渡

劉家渡口樹參天,
扈從東行昔泊船。
舊塔江亭秋水上,
荒祠古塚石麟前。
太平圖誌幾千里,
李代山河二百年。
詩客重來頭髮白,
梅花如雪照晴川。

 

Lưu Gia độ

Lưu Gia độ khẩu thụ tham thiên,
Hỗ tụng đông hành tích bạc thuyền.
Cựu tháp giang đình thu thuỷ thượng,
Hoang tử cổ trũng thạch lân tiền.
Thái bình đồ chí kỷ thiên lý,
Lý đại sơn hà nhị bách niên.
Thi khách trùng lai đầu phát bạch,
Mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên.

 

Dịch nghĩa

Bến đò Lưu Gia cây cao ngất trời,
Xưa phò giá sang đông từng đỗ thuyền nơi đây.
Tháp cũ, đình xưa dựng trên sông thu,
Đền hoang, mộ cổ trước mấy con lân đá.
Bản đồ thái bình ghi mấy ngàn dặm,
Non sông nhà Lý trải hai trăm năm.
Khách thơ nay trở lại đầu đã bạc,
Hoa mai như tuyết chiếu xuống sông trong.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Lưu Gia bến rợp ngàn cây
Theo vua từng đã qua đây ghé thuyền
Sông thu, tháp cũ, đình quen
Ðền hoang, lân đá, mồ chen chúc nằm
Thái Bình phủ rộng nghìn tầm
Lý triều cơ nghiệp hai trăm năm ròng
Khách thơ về, tóc điểm bông
Mừng nhau mai nở trắng dòng sông xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Sửa mấy chữ Hán bài Lưu Gia Độ

Dám mong sửa lại mấy chữ Hán cho bài thơ này:
1. Câu 2: chữ Bạc :泊 (đậu thuyền) không phải Bạch 白
2. Câu 6: chữ Lý :李 không phải Nguyễn 阮 (nhà Nguyễn mãi về sau này chứ, nếu Nguyễn chắc phải xem lại tác giả bài thơ!)

Kính!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Lưu Gia xanh ngắt một trời cây
Thuyền ngự xuôi dòng trước ghé đây.
Tháp cũ đình xưa tàn nước chiếu,
Đền hoang mộ cổ dãy lân bày.
Thái Bình nghìn dặm cơ đồ rộng,
Lý đại hai trăm vận mệnh dài.
Trở lại khách thơ đầu đã bạc,
Trời thanh nước gợn ánh hoa mai.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý ý kiến của Đông Hải Cù Sinh!

Hôm nay tình cờ đọc bài này, theo tôi vẫn phải để chữ Nguyễn 阮.

Như các bác biết, nhà Trần muốn dứt tuyệt lòng mong nhớ của nhân dân nên bắt những người họ Lý đổi thành họ Nguyễn, các văn bản đời Trần khi đề cập đến nhà Lý đều viết là nhà Nguyễn. Đó là dấu ấn của 1 thời không thể bỏ được. Tác giả Trần Quang Khải đương nhiên khi viết thơ sẽ dùng chữ Nguyễn.

Để bạn đọc tiện theo dõi và hiểu bối cảnh bài thơ, nên chăng có thêm phần chú thích cho chữ Nguyễn --> Lý.


Góp ý ý kiến của Đông Hải Cù Sinh!
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyễn/Lý

Chữ Lý ở đây dùng chỉ một triều đại (không ám chỉ họ ai cụ thể) nên có lẽ cũng không nhất thiết phải viết là Nguyễn. Nó không giống như việc sợ phạm huý mà bắt buộc phải thay tất cả các chữ một cách hệ thống. Nếu ai có tài liệu kiểm tra lại giúp thì tốt hơn cả.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

góp ý

Góp ý của tôi với Đông Hải Cù Sinh để làm rõ vấn đề "Nguyễn" không phải dùng để chỉ triều đại Nguyễn về sau để rồi đặt ra nghi vấn "cần xem lại tác giả".

Các văn bản đời Trần khi đề cập đến triều Lý, đều viết là "triều Nguyễn", đó cũng là một thứ kỵ huý của triều Trần.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lưu Gia cây rợp ngất trời
Sang đông hộ giá qua đây mấy lần
Đình xưa tháp cũ bên sông
Mộ hoang lân đá đền không trơ bày
Thái Bình ngàn dặm sách ghi
Cơ đồ nhà Lý kéo dài hai trăm
Khách về tóc đã điểm bông
Hoa mai vẻ tuyết đáy sông in ngần

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưu Gia sông bến ngất trời cây,
Phò giá sang đông trước ghé đây.
Tháp cũ đình xưa sông thu dựng,
Đền hoang, mộ cổ trước lân bày.
Thái bình dư địa mấy ngàn dặm,
Triều Lý được hai trăm năm dài.
Nay lại khách thơ đầu đã bạc,
Sông trong tuyết chiếu ánh hoa mai.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

(Sử dụng phép Giao cổ đối ở cặp luận)

Lưu Gia bến cũ ngút trời cây
Hộ giá thuyền vua, trước đậu đây
Đình tháp xưa trên dòng nước đục
Mộ đền hoang dựng dãy lân ngây
Thái bình mở rộng vươn ngàn dặm
Hai kỷ Lý triều khởi dựng xây
Trở lại nhà thơ đầu đã bạc
Ngàn mai trắng xoả bến sông nầy

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời