Nhớ Giang Nam
Ảo não thay Tây Hồ
Trăng thu hoa xuân Tiền rồi Triệu
Núi xanh nước biếc Việt liền Ngô
Chuyện cũ chỉ mơ hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)