Nhớ Giang Nam
Ảo não thay Tây Hồ
Trăng thu hoa xuân Tiền rồi Triệu
Núi xanh nước biếc Việt liền Ngô
Chuyện cũ chỉ mơ hồ


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)