Núi lạnh che khuất
Gió quét nát đường Trung Nguyên
Trời thu xanh biếc chưa từng có
Say khướt áo điêu cầu
Ghi vội nơi tìm gọi
Nam nhi thao lược với ai bì!
Đến già khí mạnh còn sung sức
Nhân gian bao sói đói
Trăng tối cát vàng
Lúc này nhớ anh mãi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)