姜楚公畫角鷹歌

楚公畫鷹鷹戴角,
殺氣森森到幽朔。
觀者貪愁掣臂飛,
畫師不是無心學。
此鷹寫真在左綿,
卻嗟真骨遂虛傳。
梁間燕雀休驚怕,
亦未摶空上九天。

 

Khương Sở công hoạ giác ưng ca

Sở công hoạ ưng ưng đới giác,
Sát khí sâm sâm đáo U sóc.
Quan giả tham sầu xiết tí phi,
Hoạ sư bất thị vô tâm học.
Thử ưng tả chân tại Tả Miên,
Khước ta chân cốt toại hư truyền.
Lương gian yến tước hưu kinh phạ,
Diệc vị đoàn không thướng cửu thiên.

 

Dịch nghĩa

Ông Sở vẽ chim ưng, chim ưng mọc sừng.
Vẻ mặt hầm hầm tới vùng U Châu phía bắc.
Người coi thấy chưa đủ còn mong tung cánh bay nữa,
Hoạ sĩ chẳng phải là kẻ tập nhiễm cái vô ý như thế.
Loại chim này vẽ đúng cái có ở vùng Tả Miên,
Lại than cái đúng trong thực tế là cái đồn nhảm.
Di sẻ nơi xà nhà hết sợ sệt,
Vậy mà chưa cất cánh bay lên chín tầng không.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông Sở vẽ ưng, ưng có sừng.
Đằng đằng sát khí tới phương bắc.
Người coi than rằng cánh không bay,
Người vẽ nào phải kẻ vô học.
Ưng này đúng giống ở Tả Miên,
Than ôi cái đúng hoá hư truyền.
Sẻ di trên mái đâu còn sợ,
Trên chín từng trời cánh chẳng nghiêng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông Sở vẽ chim ưng sừng mọc
Vẻ hung tàn tới bắc vùng U
Người xem muốn cảnh bay vù
Hoạ sư đâu phải tâm vô học tìm
Vùng Tả Miên chính chim trong ảnh
Không đúng xương than nhảm thế thôi
Xà nhà én hết sợ rồi
Vẫn chưa nương gió lên nơi chín tầng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời