Một mảnh trăng Hà Kiều,
Rọi thuyền khách quanh năm.
Chẳng biết xuân đã hết,
Cùng anh đi chơi rong.
Đèn sương trông mờ tối,
Nhà dân nổi trên sông.
Rượu đục liều say ngã,
Đừng hỏi có về không.

tửu tận tình do tại