07/10/2022 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Mai Tiêu Tư dạ bạc Hà Kiều
同梅杓司夜泊河橋

Tác giả: Trần Duy Tùng - 陳維崧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 22:23

 

Nguyên tác

一片河橋月,
經 年照客舟。
不知春已盡,
猶 傍爾衕游。
鐙火烟中暝,
人 家水上浮。
濁醪拚醉倒,
莫 問大刀頭。

Phiên âm

Nhất phiến Hà Kiều nguyệt,
Kinh niên chiếu khách chu.
Bất tri xuân dĩ tận,
Do bạng nhĩ đồng du.
Đăng hoả yên trung mính,
Nhân gia thuỷ thượng phù.
Trọc lao biện tuý đảo,
Mạc vấn đại đao đầu[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một mảnh trăng Hà Kiều,
Rọi thuyền khách quanh năm.
Chẳng biết xuân đã hết,
Cùng anh đi chơi rong.
Đèn sương trông mờ tối,
Nhà dân nổi trên sông.
Rượu đục liều say ngã,
Đừng hỏi có về không.
[1] Trên đầu con đao có nhiều vòng (khi đối địch những cái vòng nầy kêu làm phân tâm địch thủ) gọi là hoàn 環, cũng ngụ ý là hoàn 還 (trở về). Lấy tích Lý Lăng bị Hung Nô bắt, đầu hàng, sứ Hán qua gặp Lý Lăng mục đích gọi trở về. Chúa Hung Nô bày tiệc rượu để Lý Lăng gặp sứ Hán, nhưng trước mặt chúa Thiền Vu, sứ Hán không thể nói rõ ý định kêu gọi được. Nên dùng tay sờ vào những cái vòng trên đầu mũi đao nhiều lần và ra hiệu cho Lý Lăng, tuy Lý Lăng biết ý nhưng không trở về lý do sợ bị làm nhục vì đã đầu hàng. Vậy dùng chữ “đại đao đầu” có nghĩa là chữ hoàn 還 (trở về).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Tùng » Đồng Mai Tiêu Tư dạ bạc Hà Kiều