江南弄

江南弄,
巫山連楚夢,
行雨行雲幾相送。
瑤軒金 屋上春時,
玉童仙女無見期。
紫露香煙渺難托,
清風明月遙相思。
遙相思,草途綠,
為聽雙飛鳳凰曲。

 

Giang Nam lộng

Giang Nam lộng,
Vu Sơn liên Sở mộng,
Hành vũ hành vân kỷ tương tống.
Dao hiên kim ốc thượng xuân thì,
Ngọc đồng tiên nữ vô kiến kỳ.
Tử lộ hương yên diểu nan thác,
Thanh phong minh nguyệt dao tương tư.
Dao tương tư, thảo đồ lục,
Vi thính song phi phượng hoàng khúc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giang Nam đùa dở
Vu Sơn nối liền mộng Sở
Tiếp tiếp mây mưa chia tay mấy độ
Hiên ngọc nhà vàng xuân đến rộ
Tiên nữ ngọc đồng không kỳ hẹn ước
Sương thơm khói biếc khó mong
Gió trong trăng bạc mơ mòng nhớ nhau
Mơ mòng nhớ nhau, đường xanh cỏ biếc một màu
Phượng hoàng biệt khúc xa bay phượng hoàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

góp ý

Bài dịch cũng hay quá, có điều câu thứ hai thừa chữ "nối"!

Bản thân cuộc sống đã là sự điên rồ!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam chơi
Vu Sơn liền mộng Sở
Gió cuốn mây bay xa mấy độ
Hiên ngọc nhà vàng thắm vẻ xuân
Ngọc nữ tiên đồng không kỳ ước
Khói biếc hương thơm rời khó được
Gió mát trăng trong vời tương tư
Vời tương tư, xanh cỏ biếc
Thoáng vọng khúc ca phượng hoàng biệt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời