20/07/2024 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam - Tuế mộ tạp ức
望江南-歲暮雜憶

Tác giả: Trần Duy Tùng - 陳維崧

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2014 08:49

 

Nguyên tác

江南憶,
懊惱十西湖。
秋月春花錢又趙,
青山綠水越連吳。
往事只模糊。

Phiên âm

Giang Nam ức,
Áo não thập Tây Hồ.
Thu nguyệt xuân hoa Tiền hựu Triệu,
Thanh sơn lục thuỷ Việt liên Ngô.
Vãng sự chỉ mô hồ.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Nhớ Giang Nam
Ảo não thay Tây Hồ
Trăng thu hoa xuân Tiền rồi Triệu
Núi xanh nước biếc Việt liền Ngô
Chuyện cũ chỉ mơ hồ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Tùng » Vọng Giang Nam - Tuế mộ tạp ức