Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/01/2010 00:21

太和山

嶺頭歷幾草花秋,
佛寺鐘樓勝跡留。
曾是先朝臨行處,
故宮遙憶奉臣遊。

 

Thái Hoà sơn

Lĩnh đầu lịch kỷ thảo hoa thu,
Phật tự chung lâu thắng tích lưu.
Tằng thị tiên triều lâm hạnh xứ,
Cố cung dao ức phụng thần du.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đầu non trải mấy cỏ hoa thu
Chùa Phật lầu chuông cảnh đẹp lâu
Vốn chốn triều xưa tới ngơi nghỉ
Cung xưa nhớ lại cuộc hầu vua


Núi Thái Hoà ở phường Thái Hoà, thời Lý gọi là Ngự sơn. Thời Lê dựng hành cung Thái Hoà.
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Cỏ hoa đầu núi trải bao thu
Chùa phật, lầu chuông, vẻ đẹp lưu
Triều trước vua tôi thường đến ở
Cung xưa nhớ lại phận hầu du

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đỉnh núi cỏ hoa trải bấy thu
Lầu chuông chùa Phật đẹp âm u
Nơi đây vua cũ từng xa giá
Vọng nhớ cung hành chuyến ngoạn du


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời