題西湖

湖中景色不勝題,
秋思還添一色迷。
牛渚月波今瀲灩,
鳳堆雲影壁高低。
魚村掉月城樓北,
鎮武敲鐘寺館西。
獨立濃山山上望,
荷蒼蒼處數鷗棲。

 

Đề Tây hồ

Hồ trung cảnh sắc bất thăng đề,
Thu tứ hoàn thiêm nhất sắc mê.
Ngưu chử nguyệt ba kim liễm diễm,
Phượng đồi vân ảnh bích cao đê.
Ngư thôn trạo nguyệt thành lâu bắc,
Trấn Vũ xao chung tự quán tê (tây).
Độc lập Nùng sơn sơn thượng vọng,
Hà thương thương xứ sổ âu thê.

 

Dịch nghĩa

Trong Hồ cảnh sắc không bút nào tả xiết
Ý thu về lại càng thêm mê li hơn
Bãi Trâu sóng trăng vàng lóng lánh
Đồi Phướng bóng mây xanh bồng bềnh
Thôn chài chở trăng về lầu thành bắc
Trấn Vũ thỉnh chuông chùa phía tây
Một mình đứng trên núi Nùng vọng ra xa
Mấy con chim âu đậu xuống đầm sen xanh xanh


Vũ Băng Tú dịch nghĩa, Vũ Thế Khôi chú giải.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Băng Tú

Hồ Tây cảnh sắc khó đề thơ,
Thu tứ về thêm nhuốm sắc mơ.
Đồi Phượng bóng mây xanh biếc biếc,
Bãi Trâu minh nguyệt sóng lững lờ.
Chùa tây Trấn Vũ khua chuông rộn,
Gác bắc chài thôn chở nguyệt mờ.
Một mình trèo non Nùng đứng vọng,
Đầm sen vài cánh lộ sà bờ.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cảnh hồ bút nào tả xiết đây
Ý thu lại thêm sắc đắm say
Sóng nguyệt Bãi Trâu nay lóng lánh
Bóng mây Đồi Phượng thấp cao bày
Xóm chài chở trăng về thành bắc
Trấn vũ chuông chùa dội quán tây
Núi Nùng mình đứng từ xa ngắm
Trắng âu đậu chỗ biếc sen đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Cảnh hồ đẹp quá, tả sao đây,
Thu lại thêm màu sắc ngất ngây.
Đồi Phượng bóng mây vờn lãng đãng,
Gò Ngưu sóng nguyệt chiếu lay lay.
Thôn chài trăng chuyển qua lầu bắc,
Trấn Vũ chuông lừng vẳng quán Tây.
Lên đỉnh núi Nùng ta lặng ngắm,
Đầm sen âu lượn chốn xanh dầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời