Dưới đây là các bài dịch của Vũ Băng Tú. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Trấn Vũ tự chung lâu (Vũ Tông Phan): Bản dịch của Vũ Băng Tú

Thành ấp ôm thôn, chùa ẩn hiện,
Cạnh chùa khóm trúc, trúc bên lâu
Mấy hồi hưng phế nào hay biết,
Một bước lên trông dễ cảm sầu.
Nước cả sương mờ thiên địa sắc,
Cây thay núi đổi trước rồi sau.
Xa xa vọng ngắm hồ sơn cảnh,
Muốn dựng thư phòng bạn lão câu.

Ảnh đại diện

Ký hữu nhân phó Trúc thành thiết trướng (Vũ Tông Phan): Bản dịch của Vũ Băng Tú

Tha phương thành Trúc tận miền tây,
Rong ruổi ngựa đưa khách tới đây.
Tư Mã điệu đàn đơn độc thế,
Khuất Nguyên từ Sở biệt ly này.
Lông hồng chỉ tiện theo chiều gió,
Chim phượng khôn dừng gai góc cây.
Các bậc tài hoa vin nguyệt quế,
Lửa đan từng luyện ấy thang mây.

Ảnh đại diện

Đề Tây Hồ (Vũ Tông Phan): Bản dịch của Vũ Băng Tú

Hồ Tây cảnh sắc khó đề thơ,
Thu tứ về thêm nhuốm sắc mơ.
Đồi Phượng bóng mây xanh biếc biếc,
Bãi Trâu minh nguyệt sóng lững lờ.
Chùa tây Trấn Vũ khua chuông rộn,
Gác bắc chài thôn chở nguyệt mờ.
Một mình trèo non Nùng đứng vọng,
Đầm sen vài cánh lộ sà bờ.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]