Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 2 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 13/04/2010 08:31, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 03/06/2010 20:14

自嘲

未至於低亦未高,
未流於俗亦非豪。
學無多日偏能分,
巧不如人卻自勞。

 

Tự trào

Vị chí ư đê diệc vị cao,
Vị lưu ư tục diệc phi hào.
Học vô đa nhật thiên năng phận,
Xảo bất như nhân khước tự lao.

 

Dịch nghĩa

Chưa đến nỗi thấp, nhưng cũng chưa phải là cao,
Chưa rơi vào hạng tục tử, nhưng cũng không phải hào hoa.
Học không mấy ngày, song cũng biết được phận,
Xảo không bằng người nên phải tự khó nhọc vậy.


1831

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Rằng thấp thì không, cũng chẳng cao,
Chẳng phường tục tử, chẳng anh hào.
Học tuy chửa nhiều, riêng biết phận,
Xảo chẳng bằng người, phải gian lao.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Kiểm tra lại bản dịch

Tôi thấy câu 3 dịch bị thất niêm, có lẽ nên xem đã post đúng chưa, hoặc tổ chức dịch lại bài này.
U Cốc Khách

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

bản dịch

Tiên sinh cứ tự nhiên mở chủ đề dịch cho bài này trên diễn đàn được mà :p

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng thấp nhưng mà cũng chẳng cao
Chưa hàng tục tử chửa anh hào
Học hành sơ sít riêng mình biết
Tài kém gan bền khó chẳng nao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời