15/04/2021 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trào
自嘲

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 14/04/2010 08:31

 

Nguyên tác

未至於低亦未高,
未流於俗亦非豪。
學無多日偏能分,
巧不如人卻自勞。

Phiên âm

Vị chí ư đê diệc vị cao,
Vị lưu ư tục diệc phi hào.
Học vô đa nhật thiên năng phận,
Xảo bất như nhân khước tự lao.

Dịch nghĩa

Chưa đến nỗi thấp, nhưng cũng chưa phải là cao,
Chưa rơi vào hạng tục tử, nhưng cũng không phải hào hoa.
Học không mấy ngày, song cũng biết được phận,
Xảo không bằng người nên phải tự khó nhọc vậy.

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Rằng thấp thì không, cũng chẳng cao,
Chẳng phường tục tử, chẳng anh hào.
Học tuy chửa nhiều, riêng biết phận,
Xảo chẳng bằng người, phải gian lao.
1831

Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 5(72), 2005
2. Vũ Thế Khôi (biên khảo), Vũ Tông Phan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, Hà Nội, 1995
3. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Tự trào