25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Ngư ca (24) ngư phủ (26)

Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/03/2006 05:58

漁歌子其一

西塞山前白鷺飛,
桃花流水鱖魚肥,
青若笠,
綠簑衣,
斜風細雨不須歸。

 

Ngư ca tử kỳ 1

Tây Tái sơn tiền bạch lộ phi,
Đào hoa lưu thuỷ quyết ngư phì,
Thanh nhược lạp,
Lục thoa y,
Tà phong tế vũ bất tu quy.


Ngư ca tử viết theo điệu Ngư ca trong dân ca Trung Quốc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trước non Tây Tái nhộn cò bay,
Nước chảy hoa đào mập cá rô,
Nón lá mảnh,
Áo tơi phờ,
Mưa phùn gió rít vẫn làm ngơ.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đầu núi cò bay bóng vút nhanh,
Đào trôi nước chảy cá bơi quanh.
Nón lá biếc,
Áo tơi xanh.
Mưa phùn gió rét cũng làm thinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Tây Tái đầu non cò trắng bay
Hoa đào nước cuốn cá béo quẫy
Mảnh nón mê
Manh áo lá
Dằm mưa giăi gió chẳng thiết về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời