Tháng tám tháng chín hoa lau bay
Ngư phủ khe nam trở gót quay
Núi thu nhập rèm biếc từng giọt
Thuyền câu tựa hiên rực màu mây
Cần vát trên vai tìm lối tắt
Chải sơ tóc hạc ánh chiều hây
Chỉ phiền tứ lão từng đa sự
Chuyện thị phi can thiệp sắp bày

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.