31/01/2023 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phủ
漁父

Tác giả: Trương Chí Hoà - 張志和

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 17:17

 

Nguyên tác

八月九月蘆花飛,
南溪老人重釣歸。
秋山入簾翠滴滴,
野艇倚檻雲依依。
卻把漁竿尋小徑,
閑梳鶴發對斜暉。
翻嫌四皓曾多事,
出為儲皇定是非。

Phiên âm

Bát nguyệt cửu nguyệt lô hoa phi,
Nam khê lão nhân trùng điếu quy.
Thu sơn nhập liêm thuý trích trích,
Dã đĩnh ỷ hạm vân y y.
Khước bả ngư can tầm tiểu kính,
Nhàn sơ hạc phát[1] đối tà huy.
Phiên hiềm tứ hạo[2] tằng đa sự,
Xuất vi trữ hoàng[3] định thị phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng tám tháng chín hoa lau bay
Ngư phủ khe nam trở gót quay
Núi thu nhập rèm biếc từng giọt
Thuyền câu tựa hiên rực màu mây
Cần vát trên vai tìm lối tắt
Chải sơ tóc hạc ánh chiều hây
Chỉ phiền tứ lão từng đa sự
Chuyện thị phi can thiệp sắp bày
[1] Tức là phát 髮: tóc. Sơ phát 梳髮: chải tóc.
[2] Bốn ông già ở núi Thương Sơn 商山四皓 mà vợ Lưu Bang (Lã hậu) nhờ giúp ảnh hưởng đến Lưu Bang trong việc định ngôi thái tử cho con bà vì Lưu Bang lúc ấy đang mê Thích phu nhân và muốn truyền ngôi cho con Thích phu nhân.
[3] Còn gọi là tự hoàng 儲皇, tự quân 儲君, chỉ thái tử được chỉ định làm vua kế vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chí Hoà » Ngư phủ