25/11/2020 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 1
漁歌子其一

Tác giả: Trương Chí Hoà - 張志和

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:11

 

Nguyên tác

西塞山前白鷺飛,
桃花流水鱖魚肥,
青若笠,
綠簑衣,
斜風細雨不須歸。

Phiên âm

Tây Tái[1] sơn tiền bạch lộ phi,
Đào hoa lưu thuỷ quyết ngư phì,
Thanh nhược lạp,
Lục thoa y,
Tà phong tế vũ bất tu quy.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trước non Tây Tái nhộn cò bay,
Nước chảy hoa đào mập cá rô,
Nón lá mảnh,
Áo tơi phờ,
Mưa phùn gió rít vẫn làm ngơ.
Ngư ca tử viết theo điệu Ngư ca trong dân ca Trung Quốc.

Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Núi nay thuộc Ngô Hưng, Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chí Hoà » Ngư ca tử kỳ 1