和王員外雪晴早朝

紫微晴雪帶恩光,
繞仗偏隨鴛鷺行。
長信月留寧避曉,
宜春花滿不飛香。
獨看積素凝清禁,
已覺輕寒讓太陽。
題柱盛名兼絕唱,
風流誰繼漢田郎。

 

Hoạ Vương viên ngoại “Tuyết tình tảo triều”

Tử Vi tình tuyết đới ân quang,
Nhiễu trượng thiên tuỳ uyên lộ hành.
Trường Tín nguyệt lưu ninh tỵ hiểu,
Nghi Xuân hoa mãn bất phi hương.
Độc khan tích tố ngưng thanh cấm,
Dĩ giác khinh hàn nhượng thái dương.
Đề trụ thịnh danh kiêm tuyệt xướng,
Phong lưu thuỳ kế Hán Điền lang.

 

Dịch nghĩa

Tuyết tan, cung Tử Vi nhuộm ánh sáng
Bày nghi trượng theo bên cạnh hàng uyên lộ
Cung Trường Tín, còn trăng, sáng sớm mới lặn
Vườn Nghi Xuân hoa nở rộ chẳng đưa mùi thơm
Chỉ xem vẻ trong trắng đọng trong thành vua
Đã biết hơi se lạnh phải thua ánh mặt trời
Đề cột đã nổi tiếng lại thêm bài xướng hay
Ai nối được cái phong lưu của chàng Điền đời Hán?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tử Vi tuyết lạnh cảnh trời quang
Uyên lộ bên nghi trượng xếp hàng
Trường Tín trăng mờ vừa lặn sớm
Nghi Xuân hoa rợp chẳng đưa hương
Trắng trong còn đọng vùng thanh cấm
Se lạnh đành nhường ánh thái dương
Đề cột tiếng lừng câu tuyệt bút
Phong lưu ai nối Hán Điền lang?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tử Vi cung sáng tuyết ngừng bay
Nghi trượng như uyên lộ xếp bày.
Trường Tín trăng tàn e lặn sớm
Nghi Xuân hoa rộ chẳng hương say.
Một nhìn tuyết đọng bờ thành cấm
Lại cảm lạnh nhường ánh nắng thay.
Trên cột vinh danh câu ngự bút
Phong lưu ai kế Hán Điền đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tử-Vi, tuyết dứt, nắng vàng,
Lại bày nghi trượng cạnh hàng lộ, uyên.
Trăng soi Trường Tín suốt đêm,
Nghi Xuân, hoa nở trước thềm chẳng thơm.
Cấm thành đượm vẻ trắng trơn,
Mới hay se lạnh chẳng hơn mặt trời.
Trụ đề nổi tiếng tuyệt vời,
Phong lưu, ai nối Điền đời Hán chăng?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Tử Vi sáng nhờ tuyết vãn
Nghi trượng bày theo hạng lộ uyên
Trăng trên Trường Tín lặn quên
Hoa Nghi Xuân nở không thơm lại nhiều
Nhìn tuyết trắng đọng nơi thành cấm
Mới biết rằng lạnh ngán mặt trời
Cột đề khen ngợi tuyệt vời
Tiếng thơm hậu thế ai noi Hán Điền?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời