和祠部王員外雪後早朝即事

長安雪後似春歸,
積素凝華連曙暉。
色借玉珂迷曉騎,
光添銀燭晃朝衣。
西山落月臨天仗,
北闕晴雲捧禁闈。
聞道仙郎歌白雪,
由來此曲和人稀。

 

Hoạ từ bộ Vương viên ngoại “Tuyết hậu tảo triều tức sự”

Trường An tuyết hậu tự xuân quy,
Tích tố ngưng hoa liên thự huy.
Sắc tá ngọc kha mê hiểu kỵ,
Quang thiêm ngân chúc hoảng triều y.
Tây sơn lạc nguyệt lâm thiên trượng,
Bắc khuyết tình vân phủng cấm vi.
Văn đạo tiên lang ca bạch tuyết,
Do lai thử khúc hoà nhân hy.

 

Dịch nghĩa

Trường An sau khi tuyết rơi, phong cảnh như xuân về,
Liên tiếp nhiều buổi sáng tuyết trắng đọng đẹp sáng óng ánh.
Làm say mê các người cưỡi ngựa mang ngọc kha buổi sáng,
Lại thêm ánh sáng từ đuốc bạc làm triều phục sáng chói.
Trăng đã lặn núi tây, bước vào nơi chầu rực rỡ nghi trượng,
Trời tạnh ráo, mây bay trên bờ cấm thành phía bắc.
Nghe nói chàng tiên có bài ca tuyết trắng,
Vì sao bài này ít người dám hoạ?


Vương viên ngoại thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tuyết tạnh như xuân tới buổi đầu
Nắng mai trong trắng đúc nên bầu
Long lanh vẻ ngọc loà chân ngựa
Rạng rỡ đèn ngân choáng áo chầu
Trăng xế non tây che kiếm kích
Mây tàn cửa bắc rợp cung lầu
Nghe bài Bạch Tuyết người tiên hát
Khúc ấy nào ai dám hoạ đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trường An tuyết dứt tựa xuân rồi,
Chứa trắng trong ngần quyện nắng mai.
Sắc tưởng ngọc khằng ngây ngựa sớm,
Sáng thêm đuốc bạc lóa cân đai.
Núi tây trăng lặn soi binh trượng,
Cửa khuyết mây quang phủ cấm đài.
Nghe nói người tiên ca Bạch Tuyết,
Đến nay khúc ấy họa nào ai !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trường An ngưng tuyết, giống xuân,
Cánh hoa tuyết phủ, sáng ngần ánh dương.
Sắc như ngọc, ngựa loá đường,
Lại thêm đuốc bạc chói gương áo chầu.
Trăng soi binh trượng, lặn đâu,
Cấm cung, cửa bắc mây hầu đã tan.
Người tiên, Bạch Tuyết, hát vang,
Xưa nay, khúc ấy, hoạ đang hiếm người...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như xuân về Trường An sau tuyết
Trắng lung linh liên tiếp nhiều ngày
Làm mê kỵ sĩ qua đây
Lại thêm ánh đuốc áo chầu sáng chưng
Vào điện ngọc lúc trăng vừa lặn
Phía bắc thành trời tạnh mây bay
Nghe chàng tuyết trắng có bài
Vì sao nên nhẽ ít ai hoạ cùng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An sau tuyết cảnh xuân tươi,
Liên tiếp nhiều ngày tuyết sáng trời.
Say đắm các người mang ngọc sáng,
Sáng thêm đuốc bạc áo triều ngời.
Núi tây trăng lặn chầu nghi trượng,
Trời tạnh mây bay thành cấm bờ.
Nghe nói chàng tiên ca tuyết trắng,
Bài này sao ít hoạ vài lới?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời