和賈至舍人早朝大明宮之作

絳幘雞人抱曉籌,
尚衣方進翠雲裘。
九天閶闔開宮殿,
萬國衣冠拜冕旒。
日色才臨仙掌動,
香煙欲傍袞龍浮。
朝罷須裁五色詔,
佩聲歸到鳳池頭。

 

Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác

Giáng trách kê nhân bão hiểu trù,
Thượng y phương tiến thuý vân cừu.
Cửu thiên xương hạp khai cung điện,
Vạn quốc y quan bái miện lưu.
Nhật sắc tài lâm Tiên Chưởng động,
Hương yên dục bạng cổn long phù.
Triều bãi tu tài ngũ sắc chiếu,
Bội thanh quy đáo Phụng Trì đầu.

 

Dịch nghĩa

Vệ sĩ đầu đội khăn đỏ lên tiếng báo hiệu trời sáng
Quan lo y phục vừa dâng áo quý cho vua mặc
Cửu trùng cung môn mở rộng cổng cung điện
Các quan từ vạn quốc vào triều kiến quân vương
Ánh mặt trời vừa mới chiếu xuống ánh trên cột điện Tiên Chưởng
Khói hương trầm bay phảng phất bên cạnh vua
Bãi triều còn phải làm chiếu ngũ sắc để dâng vua
Tiếng ngọc bội vang lên về hướng ao Phụng Trì


Xem thêm bài Tảo triều Đại Minh cung 早朝大明宮 của Giả Chí. Ngoài ra Sầm Tham và Đỗ Phủ cũng có bài hoạ. Giá Chí tự Ấu Lân, theo Huyền Tông hạnh Thục, làm trung thư xá nhân, đến đời Đại Tông làm hữu tán kỵ thường thị. Đại Minh cung là cung điện đời Đường, giờ phía đông huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vừa nghe báo sáng lệnh kê nhân
Quan thượng y dâng áo thuỷ vân
Chín bệ mở toang cung ngọc điện
Trăm quan mừng lạy đấng anh quân
Tay tiên đón nắng cao cao vẫy
Áo ngự xông hương lớp lớp vần
Tan cuộc triều đình vâng chiếu nghỉ
Phụng Trì trở lại ngọc vang ngân


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mũ đỏ kê nhân báo rạng đông
Thượng Y dâng áo thắm mây bồng
Chín tầng trời thẳm bày cung điện
Muôn nước cân đai vái ngự rồng
Nắng sớm vừa lan đài Tiên Chưởng
Làn thơm mờ toả vạt Cổn Long
Tan chầu nên sửa chiếu năm sắc
Ao Phượng quay về ngọc vẫn rung


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

klq

Xây dựng app thivien đi ad ơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa nghe báo sáng kê nhân
Thượng y dâng áo thuý vân thánh hoàng
Chín tầng điện ngọc mở toang
Muôn nhà xiêm áo lạy mừng đế vương
Nắng hồng vẫy đón tay tiên
Khói thơm toả mát còn vương áo rồng
Tan chầu chiếu ngự viết xong
Vang ngân ngọc bội lui chân Phụng Trì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lính nón đỏ sáng rung chuông báo
Ngự phục quan dâng áo màu xanh
Vua ban mở cửa cung đình
Bá quan văn võ chầu quanh điện tiền
Nắng vừa lên tay tiên phẩy quạt
Ngát hương thơm bay sát long bào
Tan chầu thơ viết giấy màu
Leng keng tiếng ngọc về mau Phụng trì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vệ sĩ đỏ khăn báo rạng đông,
Thượng y dâng tiến áo cừu lông.
Cửu trùng mở rộng cổng cung điện,
Vạn quốc các quan chầu bệ rồng.
Tiên Chưởng ánh trời chiếu sáng điện,
Cổn Long phảng phất khói hương lồng.
Bãi triều dâng ngũ sắc tờ chiếu,
Tiếng ngọc hướng về ao Phụng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời