谷口書齋寄楊補闕

泉壑帶茅茨,
雲霞生薜帷。
竹憐新雨後,
山愛夕陽時。
閒鷺棲常早,
秋花落更遲。
家童掃羅徑,
昨與故人期。

 

Cốc Khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết

Tuyền hác đới mao tỳ,
Vân hà sinh tệ duy.
Trúc lân tân vũ hậu,
Sơn ái tịch dương thì.
Nhàn lộ thê thường tảo,
Thu hoa lạc cánh trì.
Gia đồng tảo la kính,
Tạc dữ cố nhân kỳ.

 

Dịch nghĩa

Khe suối đeo trên mái nhà tranh,
Ráng mây nổi trên nhành cây tệ la.
Đáng yêu thay khóm trúc sau lúc mưa vừa tạnh,
Đáng yêu thay rặng núi trong lúc nắng chiều!
Con cò thảnh thơi thường đến đây đậu sớm,
Đóa hoa thu lại rơi rụng chậm.
Đứa gia đồng quét con đường cỏ đầy cỏ nữ la,
Vì hôm qua mình có hẹn với bạn cũ.


Cốc Khẩu ở phía tây bắc huyện Kinh Dương, tỉnh Thiểm Tây, tương truyền là nơi vua Hoàng Đế lên tiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Giải suối đeo trên cỏ mái nhà,
Ráng mây nổi trước giậu đằng-la.
Mến thay khóm trúc sau mưa tạnh,
Yêu lắm sườn non dưới nắng tà.
Cò trắng thảnh thơi thường đậu sớm,
Cây thu phơ phất chậm rơi hoa.
Gia đồng quét lối xanh um cỏ,
Hẹn gặp người xưa trong buổi qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Suối treo trên mái nhà tranh,
Ráng mây in nổi trên cành đằng-la.
Yêu thay khóm trúc la đà,
Cơn mưa vừa tạnh, nắng tà sườn non.
Cánh cò ban sớm chon von,
Cành hoa thu muộn vẫn còn chậm rơi.
Gia đồng quét cỏ dọn nơi,
Đêm qua hẹn bạn đến chơi thăm nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà tranh suối vắt sân,
Trước bệ ráng mây vần.
Trúc đẹp mưa vừa dứt,
Núi xinh bóng xế lần.
Cò tìm nơi đậu sớm,
Thu đến hoa tàn dần.
Lối cỏ gia đồng quét,
Hôm rồi hẹn cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chỗ hang hóc bên khe cỏ mọc
Mành ráng mây treo dọc bờ rào
Trúc thương sau trận mưa rào
Núi yêu vào lúc buổi chiều thảnh thơi
Cò nhàn hạ tìm nơi ngủ sớm
Cánh hoa thu muộn chớm màu tươi
Đường rêu quét dọn hẳn hoi
Cố nhân hôm nọ về chơi hẹn hò


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Suối khe quanh cỏ rậm,
Bờ giậu ráng mây pha.
Mến trúc cơn mưa tạnh,
Yêu non bóng nắng tà.
Cò nhàn về sớm sủa,
Hoa thắm rụng dần dà.
Lối cỏ sai đồng quét,
Hôm rồi bác hẹn qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Suối, khe, cỏ đã mọc đầy,
Ráng, mây, bờ giậu còn bay la đà,
Trúc, thương, vừa mới mưa qua,
Núi non, thích lúc chiều tà ánh dương.
Cò về đậu sớm, lệ thường,
Hoa thu rơi chậm, còn vương nỗi lòng.
Lối đi, trẻ quét chưa xong,
Hôm qua, bạn hẹn đi rong ghé nhà...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà tranh khe suối lượn quanh
Ráng mây lơ lửng trên mành cỏ thưa
Trúc xinh sau một cơn mưa
Núi trong nắng xế thật vừa dễ thương
Tinh mơ đã đậu cò hương
Hoa thu sắp úa và đương rụng dần
Tiểu đồng quét dọn đường, sân
Hôm qua có hẹn bác gần sang chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Suối khe cỏ mọc đầy hang
Ráng mây lan toả từ hàng giậu thưa
Yêu thay tre trúc sau mưa
Đẹp thay non núi khi vừa hoàng hôn
Thu về hoa chậm rơi hơn
Cò nhàn về sớm đậu vờn cỏ cây
Bé con quét quét lối này
Hôm qua bạn cũ hẹn ngày đến chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời