暮春歸故山草堂

谷口春殘黃鳥稀,
辛夷花盡杏花飛。
始憐幽竹山窗下,
不改青陰待我歸。

 

Mộ xuân quy cố sơn thảo đường

Cốc khẩu xuân tàn, hoàng điểu hy,
Tân di hoa tận, hạnh hoa phi.
Thuỷ liên u trúc sơn song hạ,
Bất cải thanh âm, đãi ngã quy.

 

Dịch nghĩa

Trong thung lũng xuân đã qua, oanh vàng thưa thớt
Hoa tân di tàn hết, hoa hạnh rụng bay
Chỉ thương khóm trúc u ẩn bên cửa sổ nhìn ra núi
Không đổi sắc xanh âm u, đứng chờ ta về

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Oanh thưa, xuân đã hầu qua,
Tân di hoa hết, hạnh hoa cũng già.
Chỉ ưa khóm trúc cạnh nhà,
Bóng xanh cũng thế đợi ta khi về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lũng núi xuân đi, tiếng oanh thưa,
Hạnh tàn, tân di rụng gió đưa.
Chỉ thương khóm trúc chờ bên cửa,
Ta về, sắc xanh thẩm như xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Oanh vắng, xuân tàn nơi cửa động,
Mộc lan rơi rụng, hạnh hoa bay.
Chỉ thương bụi trúc bên song cửa,
Vẫn đợi ta về chẳng đổi thay.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cốc Khẩu xuân tàn, oanh hiếm ghê!
Tân di hoa hết, hạnh hoa rê.
Mới thương lùm trúc bên song núi,
Chẳng đổi màu xanh đợi kẻ về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cốc Khẩu xuân tàn lác đác oanh,
Hoa tân di hết, hạnh bay quanh.
Càng thương khóm trúc ngoài song cửa,
Chờ đợi ta về sắc vẫn xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xuân tàn, Cốc Khẩu oanh thưa,
Tân Di hoa hết, hạnh vừa tàn, bay...
Dưới song núi, trúc, thương thay,
Sắc xanh chẳng đổi, chờ nay ta về !...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân tàn thung lũng vắng chim bay
Xóm cũ hoa tân di rụng đầy
Thương quá trúc xưa bên cửa sổ
Vẫn xanh chờ đón ta về đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Anh Văn

Xuân tàn oanh chẳng thấy đâu,
Thôn xưa cũng vắng cả màu hạnh hoa,
Chỉ thương khóm trúc bên nhà,
Sắc xanh chẳng đổi đợi ta trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyên An

Xuân đi khe vắng chim anh
Hoa mơ rụng trắng, trơ cành mộc lan
Song thương trúc khuất non ngàn
Vẫn xanh chưa đổi sắc tàn đợi ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời