15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2008 09:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/08/2008 09:25

題郎士元半日吳村別業,兼呈李長官

半日吳村帶晚霞,
閒門高柳亂飛鴉。
橫雲嶺外千重樹,
流水聲中一兩家。
愁人昨夜相思苦,
閏月今年春意賒。
自歎梅生頭似雪,
卻憐潘令縣如花。

 

Đề Lang Sĩ Nguyên Bán Nhật Ngô thôn biệt nghiệp, kiêm trình Lý Trường quan

Bán Nhật Ngô thôn đới vãn hà,
Nhàn môn cao liễu loạn phi nha.
Hoành vân lĩnh ngoại thiên trùng thụ,
Lưu thuỷ thanh trung nhất lưỡng gia.
Sầu nhân tạc dạ tương tư khổ,
Nhuận nguyệt kim niên xuân ý xa.
Tự thán Mai sinh đầu tự tuyết,
Khước liên Phan lệnh huyện như hoa.

 

Dịch nghĩa

Bán Nhật là thôn nước Ngô một vùng ráng chiều
Cửa nhàn trên cây liễu cao, mấy con quạ bay loạn xạ
Những dãy núi vắt ngang qua mây, ngoài là ngàn cây
Tiếng nước chảy, giữa đó là một hai mái nhà
Người u sầu tối hôm qua tương tư khổ sở
Tháng nhuận năm nay vẻ xuân còn xa vời
Đã thán tiếc Mai sinh đầu như tuyết
Lại thương cảm Phan lệnh, huyện như hoa


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Sương chiều lạnh Bán Nhật thôn
Quạ về tíu tít liễu buồn phất phơ
Suối tuôn róc rách quanh nhà
Ngày tàn nắng tắt sương mờ núi xanh
Thương ai trằn trọc thâu canh
Chờ xuân năm nhuận buồn tênh năm dài
Mai quân sao chậm được vời
Phan sinh đành phí một đời "Tài hoa"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiều Ngô Bán Nhật ráng pha
Liễu cao ngỏ vắng la đà quạ bay.
Ngàn trùng cây núi mây cài
Nước trôi tiếng vọng một hai căn nhà.
Tương tư người khổ đêm qua
Năm này tháng nhuận còn xa xuân về.
Mai sinh đầu tuyết tỉ tê
Thương thay Phan Nhạc ê hề huyện hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Ráng toả trời chiều Bán Nhật thôn
Chim bay liễu rủ trước nhàn môn
Ngàn trùng cây núi làn mây phủ
Vài nóc nhà bên suối nước tuôn
Đêm trước người buồn vương nhớ mãi
Năm nay tháng nhuận ý xuân dồn
Đã thương Phan Lệnh hoa đầy huyện
Đầu bạc Mai Sinh lại xót hơn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ngô thôn Bán Nhật ráng chiều
Cửa nhàn ngọn liễu có nhiều quạ bay
Núi xa mây vẫn muôn cây
Ào ào nước chảy đó đây mấy nhà
Người buồn đêm nọ ngẩn ngơ
Năm nay tháng nhuận xuân chờ còn xa
Đã than Mai tử tuổi già
Lại thương Phan lệnh huyện nha hoa nhiều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xứ Ngô, Bán Nhật ráng chiều,
Liễu cao nơi cổng, có nhiều quạ bay.
Mây giăng nghìn núi, rừng cây,
Nước trong róc rách, đó đây hai nhà.
Người thương, nhớ, khổ đêm qua,
Năm nay tháng nhuận chưa là vào Xuân.
Mai Thừa đầu tuyết bạc dần,
Lại thương Phan Nhạc tóc gần như hoa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ráng chiều chiếu Ngô thôn Bán Nhật
Liễu trước nhà quạ tất bật bay
Núi xa mây phủ ngàn cây
Suối reo thấy có một hai ngôi nhà
Người tương tư đêm qua sầu khổ
Tháng nhuận nên xuân vẻ còn xa
Mai Thừa đã hận tuổi già
Lại thương Phan Nhạc trồng hoa khắp miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời