21/10/2021 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Vương viên ngoại “Tuyết tình tảo triều”
和王員外雪晴早朝

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2009 18:29

 

Nguyên tác

紫微晴雪帶恩光,
繞仗偏隨鴛鷺行。
長信月留寧避曉,
宜春花滿不飛香。
獨看積素凝清禁,
已覺輕寒讓太陽。
題柱盛名兼絕唱,
風流誰繼漢田郎。

Phiên âm

Tử Vi[1] tình tuyết đới ân quang,
Nhiễu trượng thiên tuỳ uyên lộ[2] hành.
Trường Tín[3] nguyệt lưu ninh tỵ hiểu,
Nghi Xuân[4] hoa mãn bất phi hương.
Độc khan tích tố ngưng thanh cấm,
Dĩ giác khinh hàn nhượng thái dương.
Đề trụ thịnh danh kiêm tuyệt xướng,
Phong lưu thuỳ kế Hán Điền lang.[5]

Dịch nghĩa

Tuyết tan, cung Tử Vi nhuộm ánh sáng
Bày nghi trượng theo bên cạnh hàng uyên lộ
Cung Trường Tín, còn trăng, sáng sớm mới lặn
Vườn Nghi Xuân hoa nở rộ chẳng đưa mùi thơm
Chỉ xem vẻ trong trắng đọng trong thành vua
Đã biết hơi se lạnh phải thua ánh mặt trời
Đề cột đã nổi tiếng lại thêm bài xướng hay
Ai nối được cái phong lưu của chàng Điền đời Hán?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tử Vi tuyết lạnh cảnh trời quang
Uyên lộ bên nghi trượng xếp hàng
Trường Tín trăng mờ vừa lặn sớm
Nghi Xuân hoa rợp chẳng đưa hương
Trắng trong còn đọng vùng thanh cấm
Se lạnh đành nhường ánh thái dương
Đề cột tiếng lừng câu tuyệt bút
Phong lưu ai nối Hán Điền lang?
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Tên khác của cung Vị Ương, nằm trong thành Trường An đời Hán, do Tiêu Hà xây dựng năm 199-198 tr.CN.
[3] Cung xây dựng năm 200 tr.CN đời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nguyên tên của cung lúc đầu là Trường Môn, sau mới đổi thành Trường Tín, cuối cùng thành Trường Lạc, nay ở trong di chỉ thành cũ Trường An, phía tây bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Sơ Đường vẫn còn, đến niên hiệu Thiên Bảo thì bỏ. Đây là nơi ở của nàng tiệp dư họ Ban đời Hán và các phi tần thất sủng, nên thi nhân lấy làm đề tài cho thơ cung oán.
[4] Tên một vườn hoa ở phía đông nam trong thành Trường An.
[2] Chim uyên và cò, thường bày thành hàng thành lối, có thứ tự nhất định. Chỉ các quan khi chầu vua, đứng theo phẩm cấp.
[5] Xưa vua Hán Linh Đế viết chữ lên cột khen ngợi Điền Phụng giữ chức thượng thư lang về khí tiết cứng cỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Hoạ Vương viên ngoại “Tuyết tình tảo triều”