長安春暮

自信才非十八仙,
長安空此歲花遷。
蕭條官舍如僧舍,
潦倒今年劇往年。
上苑顛狂憐戲蝶,
故鄉歸去負啼鵑。
妻孥猶嫌時能飯,
未辨囊中買酒錢。

 

Trường An xuân mộ

Tự tín tài phi thập bát tiên,
Trường An không thử tuế hoa thiên!
Tiêu điều quan xá như tăng xá,
Lạo đảo kim niên kịch vãng niên.
Thượng uyển điên cuồng liên hý điệp,
Cố hương quy khứ phụ đề quyên.
Thê noa do hiềm thời năng phạn,
Vị biện nang trung mãi tửu tiền.


Trường An ở đây chỉ kinh thành.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Tự biết tài không sánh hội tiên,
Trường An lần lữa hết hoa niên!
Năm này lận đận in năm ngoái,
Cửa hoạn đìu hiu quá cửa chiền.
Say múa vườn hoa thương kiếp bướm,
Gọi về quê cũ phụ lòng quyên.
Vợ con hiềm phải lo cơm áo,
Mua rượu tiền lưng chửa sẵn tiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chữ Hiểm

Xin xem lại:
妻孥猶嫌時能飯
Thê noa do hiểm thời năng phạn,

Chữ 嫌 là chữ Hiềm
Nếu do (khổ độc) có thể phiên thành Hiếm.
hoặc cứ để Hiềm là tốt hơn cả, tuỳ người đọc, thâm ý của tác giả về vần điệu nhiều khi cũng vẫn có.
Nguyễn Du, trong Sơ nguyệt, viết:
Hấp đắc dương quang tài thượng thiên.
mà vẫn phải chịu không ai dám đọc khác.
Như sách NXB Văn Học là Hiểm rất xa âm nghĩa.
Hà Như.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Thần tiên tài giỏi ắt đâu đây
Tuổi trẻ Trường An phí tháng ngày
Hiu hắt cửa quan như cửa sãi
Long long năm ngoái hệt năm nay
Bướm vui vườn ngự, đam mê thế
Cuốc gọi tình quê bạc bẽo thay
Vợ con nheo nhóc lo cơm cháo
Chưa sẵn tiềm lưng để rượu say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Tự biết tài thua “thập bát tiên”
Trôi qua năm đẹp đất Tràng An
Năm nay lận đận hơn năm ngoái
Cửa bụt tiêu điều sánh cửa quan
Thượng uyển quay cuồng thương cái bướm
Cố hương khắc khoải phụ chim quyên
Vợ con chưa phải hiềm hay uống
Mua rượu, trang bao vẫn trữ tiền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết mình tài chẳng bằng tiên
Trường An lần lữa hoa niên qua vèo
Năm nay lận đận còn đeo
Của quan mà lại vắng teo tựa chùa
Thương cho bướm giỡn vườn vua
Tình quê vẳng tiếng chuông đưa phụ phàng
Nặng lòng cơm áo vợ con
Muốn mua rượu lại thiếu tiền trong lưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời