15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
83 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (55 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Dương Tường (41 bài)
- Xuân Sách (163 bài)
Tạo ngày 01/05/2019 13:51 bởi Vanachi
Bùi Duy Tân (1932-2009) là PGS, nhà giáo nhân dân, nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Ngữ văn – ĐH Tổng hợp Hà Nội (1982-1984), nguyên giảng viên cao cấp Khoa Văn học – Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Ông sinh tại Trung Hoà, Thuỵ Lôi, Kim Bảng, Hà Nam, vốn tên là Bùi Đức Uẩn. Ông dùng bút danh Hữu Thế cho một số bài báo, bài viết nghiên cứu khoa học, và Bùi Duy Tân với các công trình khoa học và những chuyên đề chuyên luận về các danh nhân văn học trung đại.

 

Thơ dịch tác giả khác

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Khuông Việt thiền sư (Việt Nam)

Nguyễn Bảo (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Thái Thuận (Việt Nam)

 1. Bão Phúc nham
  3
 2. Bình Hà tiểu bạc
  4
 3. Chí Đại Than độ
  4
 4. Chí Linh đông nhật
  4
 5. Chức Nữ
  4
 6. Cùng thanh
  4
 7. Đăng Yên Tử sơn tự
  3
 8. Đề Chiền tân đình
  6
 9. Đề Phong Công tự
  3
 10. Đề Phượng Hoàng sơn
  3
 11. Đề Vân Tiêu am
  3
 12. Đông cảnh
  3
 13. Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích
  4
 14. Giới kiêu
  3
 15. Hạ nhật
  4
 16. Hạ nhật thuỵ khởi
  2
 17. Hạng Vũ biệt Ngu Cơ
  4
 18. Hiểu bạc Phù Thạch
  2
 19. Hoàng giang tức sự
  7
 20. Hương Sơn Lâm Thao xã tức sự
  3
 21. Hý đại Ngô tú tài biệt nội tác
  2
 22. Hỷ vũ
  3
 23. Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu
  3
 24. Lão Nhạn mộ cảnh
  3
 25. Liên ứng thí bất nhập cách tác
  3
 26. Lưu đề Hải Dương giải vũ
  3
 27. Mai hoa
  5
 28. Nghệ An chu trung
  3
 29. Ngu Cơ biệt Hạng Vũ
  3
 30. Nguyệt huyền y
  3
 31. Ngư địch
  5
 32. Nhạn thanh
  3
 33. Nhạn trận
  2
 34. Phát Đại Than dữ Hải Dương chư công phú biệt
  2
 35. Phù lưu
  2
 36. Quá Cổ Châu
  2
 37. Quá Linh giang ngẫu thành
  2
 38. Quyên thanh
  2
 39. Sơ xuân
  5
 40. Sơn thôn tức sự
  6
 41. Sùng Nghiêm tự tức cảnh
  3
 42. Tân lang
  2
 43. Tân Yên vãn vọng
  3
 44. Thái Nguyên đạo trung
  2
 45. Thanh Giang giao du sơn đạo
  2
 46. Thanh Hoa thành thu tịch
  3
 47. Thảo sắc
  2
 48. Thần Phù ngộ vũ
  2
 49. Thi trái
  2
 50. Thu dạ
  6
 51. Thu dạ túc Kim Phong trực lư
  2
 52. Thu nhật thướng Đông Triều sơn tự
  3
 53. Thuận An xuân vọng
  2
 54. Thương xuân
  4
 55. Tiễn Ngô kiểm thảo quy Gia Lâm
  2
 56. Tiễn Thiên Trường vệ uý hồi hương
  2
 57. Tiễn thừa chỉ Vũ tiên sinh hồi hương
  2
 58. Tống Đàm hiệu uý quy Quế Dương
  1
 59. Trào chiết tý Phật kỳ 1
  2
 60. Trào chiết tý Phật kỳ 2
  2
 61. Triều thoái
  2
 62. Trường An xuân mộ
  5
 63. Tư quy kiến bức thuật tình Hải Dương Phạm Tham nghị công
  2
 64. Tư thân
  2
 65. Văn ca
  2
 66. Xuân nhật tức sự
  2
 67. Xuân vãn
  4