30/01/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An xuân mộ
長安春暮

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 10:47

 

Nguyên tác

自信才非十八仙,
長安空此歲花遷。
蕭條官舍如僧舍,
潦倒今年劇往年。
上苑顛狂憐戲蝶,
故鄉歸去負啼鵑。
妻孥猶嫌時能飯,
未辨囊中買酒錢。

Phiên âm

Tự tín tài phi thập bát tiên,
Trường An không thử tuế hoa thiên!
Tiêu điều quan xá như tăng xá,
Lão đão kim niên kịch vãng niên.
Thượng uyển điên cuồng linh hý điệp,
Cố hương quy khứ phụ đề quyên.
Thê noa do hiềm thời năng phạn,
Vị biện nang trung mãi tửu tiền.

Bản dịch của Quách Tấn

Tự biết tài không sánh hội tiên,
Trường An lần lữa hết hoa niên!
Năm này lận đận in năm ngoái,
Cửa hoạn đìu hiu quá cửa chiền.
Say múa vườn hoa thương kiếp bướm,
Gọi về quê cũ phụ lòng quyên.
Vợ con hiềm phải lo cơm áo,
Mua rượu tiền lưng chửa sẵn tiền.
Trường An ở đây chỉ kinh thành.

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Trường An xuân mộ