侍宴桃花園詠桃花應制

桃花灼灼有光輝,
無數成蹊點更飛。
為見芳林含笑待,
遂同溫樹不言歸。

 

Thị yến Đào Hoa viên vịnh đào hoa ứng chế

Đào hoa chước chước hữu quang huy,
Vô số thành hề điểm cánh phi.
Vị kiến phương lâm hàm tiếu đãi,
Toại đồng ôn thụ bất ngôn quy.

 

Dịch nghĩa

Hoa đào nở tốt tươi, rực rỡ,
Nhiều cánh rơi xuống lối đi theo thời gian điểm qua.
Vì thấy rừng thơm mỉm cười tiếp đón,
Người về lặng lẽ từ biệt cây.


Theo sách "Kỷ sự" thì Trương Nhân Đản từ mạn bắc nhập triều, vua Đường Trung Tông cho mở tiệc khoản đãi tại Đào Hoa viên, lại chỉ thị cho quần thần dự tiệc, trong đó có tác giả, làm thơ vịnh bông hoa đào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đào nở tốt tươi rực rỡ
Nhiều cánh rơi trên lộ người đi
Vườn thơm tiếp đãi mím chi
Người về lặng lẽ biệt ly không lời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa đào rực rỡ tốt tươi,
Thời gian nhiều cánh hoa rơi đỏ đường.
Mỉm cười thấy đón rừng thơm,
Người về từ biệt vấn vương cây vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa đào rực rỡ tốt xinh tươi,
Nhiều cánh hoa rơi năm tháng qua.
Nhìn thấy rừng thơm cười mỉm đón,
Người về lặng lẽ biệt ly hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời