Hoa đào nở tốt tươi rực rỡ
Nhiều cánh rơi trên lộ người đi
Vườn thơm tiếp đãi mím chi
Người về lặng lẽ biệt ly không lời

tửu tận tình do tại