山鷓鴣其二

人坐青樓晚,
鶯語百花時。
愁多人自老,
腸斷君不知。

 

Sơn giá cô kỳ 2

Nhân toạ thanh lâu vãn,
Oanh ngữ bách hoa thì.
Sầu đa nhân tự lão,
Trường đoạn quân bất tri.

 

Dịch nghĩa

Chinh phụ buổi chiều ngồi trên lầu xanh,
Vào lúc chim oanh hót trong đám hoa.
Buồn nhiều làm người ta mau già,
Chàng chẳng biết em đang buồn đứt ruột.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chiều trên lầu vắng mịt mù
Xuân về oanh hót trăm hoa nở chào
Riêng người buồn, đã già mau
Chàng nào biết thiếp lòng đau vô cùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thanh lâu ngồi sấp tối,
Oanh hót trăm hoa dày.
Sầu lắm cho già chóng,
Đứt lòng ai có hay.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên lầu xanh người ngồi chiều xuống
Chim oanh ca trong đám lá hoa
Buồn nhiều người sẽ mau già
Dường như chàng chẳng xót xa nỗi niểm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu xanh chinh phụ ngắm chiều tà,
Vào lúc chim oanh hót đám hoa.
Buồn quá làm người ta lão sớm,
Em buồn đứt ruột chàng hay ra?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu xanh chinh phụ chiều tà,
Chim oanh đang lúc hót ca hoa nhà.
Quá buồn ta lại mau già,
Em buồn đứt ruột biết qua không chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Chiều xuống ngồi lầu xanh,
Vườn hoa rộn tiếng oanh.
Buồn nhiều tóc dễ bạc,
Đứt ruột biết chăng anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời