奉和初春幸太平公主南庄應制

主第山門起灞川,
宸遊風景入初年。
鳳凰樓下交天仗,
烏鵲橋頭敞御筵。
往往花間逢綵石,
時時竹裏見紅泉。
今朝扈蹕平陽館,
不羨乘槎雲漢邊。

 

Phụng hoạ sơ xuân hạnh Thái Bình công chúa nam trang ứng chế

Chúa đệ sơn môn khởi Bá xuyên,
Thần du phong cảnh nhập sơ niên.
Phụng Hoàng lâu hạ giao thiên trượng,
Ô Thước kiều đầu sưởng ngự diên.
Vãng vãng hoa gian phùng thái thạch,
Thì thì trúc lý kiến hồng tuyền.
Kim triêu hỗ tất Bình Dương quán,
Bất tiện thừa tra Vân Hán biên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cung chúa lầu cao nước Bá liền
Ngự du xuân sớm cảnh bình yên
Phượng Hoàng dưới gác cao nghìn trượng
Ô Thước đầu cầu tiệc ngự chen
Đôi lúc giữa hoa màu đá rạng
Thời thường lối trúc suối hồng quen
Sáng nay hộ giá Bình Dương quán
Không tiện dòng Ngân một lá thuyền


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cổng chùa sông Bá chúa cung liền,
Phong cảnh cung vua năm trước tiên.
Dưới gác Phượng Hoàng cao vạn trượng,
Đầu cầu Ô Thước tiệc khai riêng.
Thường thường hoa giữa đầy màu đá,
Đôi lúc lối tre hồng suối quen.
Hộ giá Bình Dương nay quán sáng,
Dòng Ngân không tiện một con thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời