山鷓鴣其一

玉關征戍久,
空閨人獨愁。
寒露濕青苔,
別來蓬鬢秋。

 

Sơn giá cô kỳ 1

Ngọc Quan chinh thú cửu,
Không khuê nhân độc sầu.
Hàn lộ thấp thanh đài,
Biệt lai bồng mấn thu.

 

Dịch nghĩa

Đi lính thú đóng ở ải Ngọc Môn này đã lâu,
Phòng the có người cô đơn ôm mối sầu.
Đường đi lạnh lẽo đầy rêu xanh,
Thu vừa đi qua để lại mớ tóc càng rối hơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ngọc Quan trấn đóng lâu dài
Lẻ loi phòng vắng có ai đang buồn
Móc rơi lạnh ướt rêu xanh
Xa nhau tóc rối cũng thành sương thu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngọc Quan mãi ở lính,
Phòng vắng, mỗi sầu thương.
Móc lạnh thấm rêu biếc,
Thu xa tóc bộn sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chồng lính thú đóng lâu ải Ngọc
Vợ phòng the cô độc ôm sầu
Đường rêu lạnh ướt xanh màu
Thu đi thu lại dãi dầu tóc sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lính thú Ngọc Môn đóng ải lâu,
Phòng the cô phụ mãi ôm sầu.
Đường đi lạnh lẽo đầy rêu bám,
Thu mới qua làm tóc rối mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọc Môn lính thú trấn lâu,
Phòng the cô phụ ôm sầu mãi thôi.
Đường đi lạnh lẽo rêu phơi,
Thu qua làm tóc rối bời mầu phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngọc Môn lính thú đã lâu
Phòng khuê thiếu phụ ôm sầu nhớ thương
Rêu xanh lạnh lẽo con đường
Thu qua để lại tóc sương bơ phờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam NgNg

Chàng lính ải xa lâu,
Phòng khuê lẻ bóng sầu.
Thềm rêu sương lạnh đẫm,
Mái tóc rối bù đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ngọc Môn lính thú đã lâu
Phòng the người đợi ôm sầu năm canh
Đường đi lạnh lẽo rêu xanh
Thu qua để lại tóc thành rối hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời