29/09/2022 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị yến Đào Hoa viên vịnh đào hoa ứng chế
侍宴桃花園詠桃花應制

Tác giả: Tô Đĩnh - 蘇頲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2014 13:24

 

Nguyên tác

桃花灼灼有光輝,
無數成蹊點更飛。
為見芳林含笑待,
遂同溫樹不言歸。

Phiên âm

Đào hoa chước chước hữu quang huy,
Vô số thành hề điểm cánh phi.
Vị kiến phương lâm hàm tiếu đãi,
Toại đồng ôn thụ bất ngôn quy.

Dịch nghĩa

Hoa đào nở tốt tươi, rực rỡ,
Nhiều cánh rơi xuống lối đi theo thời gian điểm qua.
Vì thấy rừng thơm mỉm cười tiếp đón,
Người về lặng lẽ từ biệt cây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đào nở tốt tươi rực rỡ
Nhiều cánh rơi trên lộ người đi
Vườn thơm tiếp đãi mím chi
Người về lặng lẽ biệt ly không lời
Theo sách "Kỷ sự" thì Trương Nhân Đản từ mạn bắc nhập triều, vua Đường Trung Tông cho mở tiệc khoản đãi tại Đào Hoa viên, lại chỉ thị cho quần thần dự tiệc, trong đó có tác giả, làm thơ vịnh bông hoa đào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Đĩnh » Thị yến Đào Hoa viên vịnh đào hoa ứng chế