趙將軍歌

九月天山風似刀,
城南獵馬縮寒毛。
將軍縱博場場勝,
賭得單于貂鼠袍。

 

Triệu tướng quân ca

Cửu nguyệt Thiên San phong tự đao,
Thành nam liệp mã súc hàn mao.
Tướng quân túng bác trường trường thắng,
Đổ đắc Thiền Vu điêu thử bào.

 

Dịch nghĩa

Tháng chín ở Thiên San gió lạnh như dao cắt,
Những con ngựa đi săn ở phía nam ải da lông co lại vì lạnh.
Tướng quân hứng chí đánh bạc, ván nào cũng thắng,
Được cả áo da điêu của chúa Thìền Vu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiên San gió lạnh như dao cắt
Ngựa thành nam lông quắp co ro
Tướng quân cờ bạc thắng to
Áo da điêu của Thiền Vu cũng quào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiên San tháng chín gió như cắt
Ngựa khoẻ thành nam lạnh rút người
Đánh bạc tướng quân đều thắng cả
Thu về biết mấy áo da điêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng chín Thiên San lạnh cắt da,
Ngựa săn nam ải lạnh co ro.
Tướng quân hứng chí thường thắng bạc,
Được cả da điêu áo Thìền Vu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời