24/10/2021 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triệu tướng quân ca
趙將軍歌

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 10:53

 

Nguyên tác

九月天山風似刀,
城南獵馬縮寒毛。
將軍縱博場場勝,
賭得單于貂鼠袍。

Phiên âm

Cửu nguyệt Thiên San[1] phong tự đao,
Thành nam liệp mã súc hàn mao.
Tướng quân túng bác trường trường thắng,
Đổ đắc Thiền Vu[2] điêu thử bào.

Dịch nghĩa

Tháng chín ở Thiên San gió lạnh như dao cắt,
Những con ngựa đi săn ở phía nam ải da lông co lại vì lạnh.
Tướng quân hứng chí đánh bạc, ván nào cũng thắng,
Được cả áo da điêu của chúa Thìền Vu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiên San gió lạnh như dao cắt
Ngựa thành nam lông quắp co ro
Tướng quân cờ bạc thắng to
Áo da điêu của Thiền Vu cũng quào
[1] Núi nay tại ranh giới với Tân Cương.
[2] Từ của người Hung Nô gọi chúa của họ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Triệu tướng quân ca