過燕支寄杜位

燕支山西酒泉道,
北風吹沙卷白草。
長安遙在日光邊,
憶君不見令人老。

 

Quá Yên Chi ký Đỗ Vị

Yên Chi sơn tây Tửu Tuyền đạo,
Bắc phong xuy sa quyển bạch thảo.
Trường An dao tại nhật quang biên,
Ức quân bất kiến linh nhân lão.

 

Dịch nghĩa

Quán rượu bên bờ suối phía tây núi Yên Chi,
Gió bấc thổi cát tấp vào cỏ trắng.
Trường An xa xa nơi mặt trời đang chiếu sáng kia.
Nhớ ông mà không gặp nên mau già.


(Năm 749)

Núi Yên Chi nay tại đông nam huyện Sơn Đan, tỉnh Cam Túc. Đỗ Vị là em họ của Đỗ Phủ, là bạn thân của tác giả, đang giữ chức khảo công lang trung ở kinh đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên Chi tây của Tửu Tuyền
Bắc phong cuốn cát trùm lên cỏ sầu
Nhớ nhau bạc nửa mái đầu
Trường An người ở nơi đâu cuối trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Yên Chi rượu bên bờ suối
Cỏ trắng bờ gió thổi cát vào
Trường An phía mặt trời cao
Nhớ ông không gặp khiến sao mau già

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quán bên bờ suối núi Yên tây
Cỏ trắng gió đưa cát phủ đầy.
Ánh sáng Trường An xa tít đấy
Nhớ anh không gặp sớm già ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây núi Yên Chi bên Suối Rượu
Ào ào gió cát lộng đồi non
Trường An xa tít vầng dương rọi
Nhớ bạn đăm đăm tóc trắng dồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yên Chi quán rượu bên bờ suối,
Gió bấc cát bay tấp cỏ hoa.
Chiếu sáng Trường An vầng nhật rọi.
Nhớ ông không gặp lại mau già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán rượu Yên Chi suối tây,
Gió bấc cỏ trắng tấp đầy cát sa.
Trường An trời chiếu xa xa.
Nhớ ông không gặp mau già phải chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời